ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ТРОННАТА ЗАЛА НА ВСЕМОГЪЩИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! След встъплението на тази книга, което Святият Дух ми потвърди като много навременно и необходимо, аз отново въздигнах всичката си вяра и всичките си помисли към Христовото Съдилище. Защото там оставаха още шест златни брънки на Божията верига, с които Вечният Съдия щеше …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – I ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА ХУЛЕНИТЕ И ГОНЕНИТЕ “Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене...” (Матея 5:10-12) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През последните две години Исус постави стълба пред сърцето ми. И аз започнах …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VIII ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА МИЛОСТИВИТЕ “Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост...” (Матея 5:7) Докато все така гледах сълзите в очите на Исус, Господ ми каза: “Сега нека да продължим нататък. Защото Сърцето на Моя Отец е дълбок и неизследим океан от тайни. И блажени са всички, които се докосват до бездната …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА