НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VII ГЛАВА

7. ОТНОВО СКРИТИ В БОГА (ПЪТЯТ ОТ СЪЖИВЛЕНИЕТО ДО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО) Знаеш ли кога един човек показва, че е движен от Бога и не напуска Пътя на Христос? Това е, когато въпреки всичките си духовни успехи и победи не престава да уповава на Божията Милост. Ние всички имаме толкова голяма нужда от Милостта Божия. Ето защо …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VII ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IX ГЛАВА

9. КАНАРАТА И ПЕЩЕРАТА - ИЗХОДНИЯТ ПЪТ ПРЕД АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ Ако има нещо у нашия Господ, което да е толкова чудесно и съвършено, то това е Неговата Милост и дълготърпение към грешните. Бог не иска никой да загине. Словото Му казва, че Той не благоволи дори в смъртта на нечестивия. Колко по-малко Бог иска …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IX ГЛАВА

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ Братко мой! Скъпи ми приятелю! Къпалнята Силоам е втората къпалня, за която Господ отвори духовните ми очи. Преди нея Той ми беше говорил за Витесда в абсолютно същия Дух на съвършена пълнота. Затова те моля да внимаваш в думите на устата Господни. Защото тъмнината е най-големият враг на Светлината. А …

Нататък КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – II ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – IV ГЛАВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВ Скъпи ми читателю! Вярвам, че си разбрал духовното послание на тази книга. Мислите на Божието Сърце са твърде недостижими за човешките сърца и много често ние се оказваме изненадани и неподготвени за изявата на Божията Милост. След толкова години на усъвършенстване и просветление аз легнах на операционната маса на Святия Дух, за да …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – IV ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – III ГЛАВА

3. ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЛУДНИЯ СИН ИЛИ ЗА ВЯРАТА НА ЛЮБОВТА Нека ти кажа, скъпи читателю, че ако приемеш за вярно понятието “духовна трагедия”, то това понятие в пълна степен ще отговаря на едно: Човешкото сърце не познава Сърцето на Бога! При цялото изобилие на книги от Свещеното Писание, при цялото разнообразие на християнска литература, аз …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – III ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – II ГЛАВА

2. ДОБРИЯТ САМАРЯНИН ИЛИ ЗА ЛЮБОВТА НА ВЯРАТА Ето нещата във видението, което Исус ми даде да преживея, както и пълният разговор, който имах с моя Господ в самото видение: Спасителят взе духа и сърцето ми и ме издигна високо в небесните места. След това ми посочи с ръка Небесния Ерусалим, който светеше подобно на …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – II ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ИСУС Нека сега, скъпи ми читателю, ти разкажа какво преживях, когато Исус дойде, за да ме призове към написването на тази книга. Ето с какви въпроси Той се обърна към мен: “Стефане, вярваш ли, че ще извърша още много неща в твоето служение за Мен?” Отговорих: “Господи, след тези дълбоки пророчески книги, …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – I ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи читателю! Аз моля Бог да благослови изобилно сърцето ти със словото от следващите страници, защото всички ние се нуждаем от Божията Милост точно толкова, колкото жадува за освежаващ дъжд напуканата и спечена земя. През последните десет години съм имал прекрасната възможност да изживея не една и две срещи със Спасителя Христос …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – НАЧАЛО

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

3. КАПКИТЕ НА ГОСПОДНИЯ ИСОП Братко мой! Готов ли си да оставиш всичките човешки учения и да последваш Господ Исус и Неговото Свято Учение? Готов ли си да преживееш всяко земно унижение в името на Божията Святост и чистота? Знаеш ли, че ако Господ ни говори за умножаване на беззаконието, то е, понеже днес човеците …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “МИЛОСТ” (Видение за Любовта, която е милостива) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вълнението ми от първата огнена дума на Любовта още не беше приключило, когато Исус отново застана до мен. И като протегна ръката Си и докосна сърцето ми, Той вече ми казваше: “Сега е време да усетиш Огъня на втората …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – III ГЛАВА