НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – I ГЛАВА

1. ДУХЪТ Е, КОЙТО ДАВА ЖИВОТ Ти непременно ще познаеш в заглавието на тази тема част от прекрасните думи на Господ Исус Христос в разговора Му с учениците в “Евангелието от Йоан”. Когато аз молих Бог да ме посвети в тайните на духовния живот на Неговото Тяло, Той първо ми даде именно тези Христови думи. …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – I ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪКЛЕНОТО МОРЕ Скъпи ми братко! Както вече ти говорих в предговора на тази книга, познаването на Бога отговаря на онези реки от Жива Вода, които Святият Дух е направил да текат в утробата на твоето сърце. И както всичко идва от Бога, за да се върне у Бога, така и Водите на …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – I ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С РЕКАТА НА ЖИВОТА Знаеш ли по какво можеш да различиш слепия от зрящия? Именно по това, че единият вижда, а другият - не! Аз не зная какво виждат днес многото християни, но смея да твърдя, че най-удивителното и скъпоценно отношение, което Господ би показал към някого, идва тогава, когато християнинът преживява видение …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – I ГЛАВА

КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА – III ГЛАВА

3. КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА Братко мой! Още в древни времена римляните измислили поговорка, която гласяла: “Моят дом е моята крепост!” Тази поговорка така е преминала през вековете, щото и до днес се е запазила в устата на много човеци. А искам да знаеш, братко мой, че тази поговорка, макар и измислена от римляни, е …

Нататък КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА – III ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НАДЕЖДА” (Видение за Любовта, която на всичко се надява) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето че стигнах до последната от неизразимите думи на Любовта. Дума, която Господ разкри на сърцето ми с разтърсващо видение. Но нека не изпреварвам събитията, а да започна оттам, че Исус отново беше до мен и ми говореше, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДОВЕРИЕ” (Видение за Любовта, която на всичко хваща вяра) Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все така стоеше под неземната и прекрасна Радост на моя Небесен Господар. И аз, взрян в чудесната сетнина на всичките Звани, Избрани и Верни, хвалех Исус за всичко в моя живот. А Той, като се сниши …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “РАДОСТ” (Видение за Любовта, която не се радва на неправдата, а се радва заедно с Истината) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз сега се моля на моя Господ Огънят Му от тази пророческа книга да извърши съдба в сърцето ти. Съдба, която да те издигне високо. Съдба, която да те постави далече …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СЕБЕОБУЗДАНИЕ” (Видение за Любовта, която премълчава всичко) Братко мой! Верни ми приятелю! Преминавам към деветата от неизразимите думи на Божията Любов с ясното съзнание, че там, където пламти Огънят на Незлобието, непременно ще се разпали и Огънят на Себеобузданието. Другояче не би могло и да бъде. Затова нека да ти предам думите …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

2. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НЕЗЛОБИЕ” (Видение за Любовта, която не държи сметка за зло) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За проумяването и изпълването с Огъня на тази дума аз трябваше да преживея необикновено тежък натиск върху сърцето си. Той беше буря, която ме връхлиташе с ужасни мисли и внушения. Буря, с която дяволът искаше да …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА