АЛФАТА И ОМЕГАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И ДИАМАНТЕНИЯ ПИСЕЦ Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Аз съм сигурен, че ако Господ е дал определена духовна опитност на слугата Си, то по един или друг начин прицел на тази опитност са ставали мнозина други човеци. Ето защо зная, че е твърде възможно и ти да си преживял …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

1. ПРЕУМНОЖЕНАТА СКРЪБ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали ти разбираш в пълнота какво ще рече да работиш за награда, която Отец ще ти даде чак горе в небесата. Но тук и сега искам да ти кажа, че измежду многото изпитания върху вярата на Божиите чеда - това с Наградата е най-голямото. …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – II ГЛАВА

II. ВИДЕНИЕТО С ШЕСТИЯ ПЕЧАТ НА БОЖИЯТА КНИГА Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се никога да не забравиш тази най-съдбоносна притча, която Господ изговори в Благостта и Милостта Си към всеки от нас. Иска ми се да отвориш библията си и всички пророчески книги, които Бог ти е дал от свише. И като …

Нататък ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – II ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През последната година, наред с благодатните срещи с моя Спасител, се засилиха и терзанията на душата ми. Защото колкото по-високо ме издигаше Исус, толкова повече хора се съблазняваха в мене и се отказваха да четат пророческите книги, които им давах даром. Така мнозина дори ми заявиха: …

Нататък ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – НАЧАЛО

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПЕТИЯ ПЕЧАТ ОТ БОЖИЯТА КНИГА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благославям Божието Име от дълбочините на сърцето си. Аз издигам ръце към Святия и Превъзвишения, като Го моля да ме дари със съвършено помазание и благоволение, за да имам в сърцето си точните думи, с които да опиша и известя …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – I ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По изричната Воля на Господ Исус сега към сърцето ти идва едно Небесно послание, по-различно от посланията във всички пророчески книги, които съм написал с Божията Благодат и помазание. Целта на това послание е да подготви сърцето ти за най-важния прицел на вярата в Исус - …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – НАЧАЛО

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И НЕБЕСНИТЕ ПЕЧАТИ Все още незнаещ напълно онова, което ще ми покаже Господ, аз бях твърде много развълнуван и сърцето ми трепереше като лист, поклащан от вятъра. Затова, като докоснах с ръка пламналата от огън и Светлина библия, отново попитах Исус: “И все пак, Господи! Това “Откровение”, дадено на Апостол …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите дни от написването на продължението за Господната Молитва аз преживях едно особено състояние на близост и общение с Бога. Състояние, което все още не мога напълно да обясня и проумея. Защото моят Небесен Отец ме покри с такава Благост и Милост, каквато никога не …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – НАЧАЛО