ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

6. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - НАЧИНАТЕЛ И УСЪВЪРШИТЕЛ След последните думи на Исус видението с миротворците се прекрати и аз отново се намерих с Него пред последния вързоп от светъл и чист висон, който ръката Господна щеше да разтвори пред очите ми. Изпитвах огромно вълнение, понеже Исус вече ми бе загатнал, че в този вързоп …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Братко мой, нека сега те въведа във виденията, които Исус разкри на сърцето ми. Зная, че е възможно да си бил изобличен от Исусовите думи в предисловието на тази книга. И дори все още да не можеш да преглътнеш истината за допуснатата от Бога трагедия в Америка. Но …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – I ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА МИЛОСТИВИТЕ “Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост...” (Матея 5:7) Докато все така гледах сълзите в очите на Исус, Господ ми каза: “Сега нека да продължим нататък. Защото Сърцето на Моя Отец е дълбок и неизследим океан от тайни. И блажени са всички, които се докосват до бездната …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА