МЪДРОСТТА НА АГУР I – III ГЛАВА

3. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА БОЖИЯТА ДОСТАТЪЧНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная колко още му е останало на този грешен и бунтовен свят. Но мога със сигурност да кажа, че Небесният Отец вече утвърждава последните скъпоценни камъни в Своя Свят Дух, преди изцяло да сглоби в едно Небесният Ерусалим. И ето по тази …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – III ГЛАВА