ПЪТЯТ НА ЮДА – III ГЛАВА

3. ВЯРНОСТТА - ОГНЕНО КРЪЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО Братко мой! Много искам да имам причини, като зная, че непременно дочиташ тази книга, да ти кажа: “Приятелю мой” Защото Сам Господ ми откри, че днешното време е време на много братя и малко приятели. Самият аз вече съм заложил на приятелството, защото в него има по-голяма духовна …

Нататък ПЪТЯТ НА ЮДА – III ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз отдавна съм наясно, че няма да намеря нито пълно приемане, нито всеобщо одобрение, нито каквито и да било църковни почести и ръкопляскане. Но това е още една основателна причина да не отстъпя нито на йота от призванието си. Беше време, когато пишех …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – II ГЛАВА

ВЕТИЛ I – IV ГЛАВА

4. ТРЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТА ВЯРНОСТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Бяха години в живота ми, когато помпах християнското си самочувствие с един напълно погрешен и подвеждащ поглед към Църквата на Господ Исус Христос. В онова време аз залъгвах сърцето си с мисълта, че светът се дели на две половини – вярващи …

Нататък ВЕТИЛ I – IV ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА МИЛОСТИВИТЕ “Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост...” (Матея 5:7) Докато все така гледах сълзите в очите на Исус, Господ ми каза: “Сега нека да продължим нататък. Защото Сърцето на Моя Отец е дълбок и неизследим океан от тайни. И блажени са всички, които се докосват до бездната …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА