БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

5. СВЕТИИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ПОСЛАНИЦИ, ЛЕТОПИСЦИ И ПРАТЕНИЦИ В ОТЕЧЕСКАТА СКИНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная кой и как ти е говорил за Славата, като понятие, което касае въздигането на Божиите слуги на почит и признателност. Но сега искам да ти кажа, че Славата за Истинските Божии слуги …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – IV ГЛАВА

4. СПАСЕНИТЕ ПРИ СТРАШНИЯ СЪД – ПАТРИАРСИ И РОДОНАЧАЛНИЦИ НА НОВИТЕ ЧОВЕШКИ ПОКОЛЕНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако умът и сърцето ти са били зашеметени от видението в предишната глава, то се приготви да получиш още по-поразителни подробности, свързани с Вечния Живот във Вечната Скиния на Бог Отец. Аз се учудвам, но е факт, …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – IV ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – III ГЛАВА

3. ВСЕЛЕНАТА – ДОМ НА ОТЕЦ С МНОГО ОБИТАЛИЩА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная какви извори за въображението си са използвали не един и двама писатели фантасти, чиито книги съм чел като дете. Чел съм Артър Кларк, Айзък Азимов, Станислав Лем и много други фантасти. Но сега смея да твърдя, че …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – III ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – II ГЛАВА

2. “ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само сърца, пълни със Святия Дух и въздигнали мислите и надеждите си далече по-горе, ще могат да разберат пророческите послания на тази книга. Защото прицелът й наистина е далечен и не касае старото творение, нито днешните духовни реалности. През изминалото време на моето слугуване на …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – II ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – I ГЛАВА

1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Всемогъщия и Свят Отец, Който е на небесата, ние сме се родили на тази земя в края на един период, който касае така нареченото “първо” или “старо” творение. Но защо това творение е първо и старо? Именно защото Библията ни …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – I ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Книгата, която попада в ръцете ти, е извънредно благоволение върху сърцето ми от Господ Исус Христос. Тя можеше и да не бъде написана, понеже съдържанието й идва от Вечността и не касае нищо от този свят, нито от днешните духовни реалности. Но както има могъщи телескопи, …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – НАЧАЛО