БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

2. БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има скръб, която най-много да просълзява сърцето ми и да пълни със стенание молитвите ми, то това е скръбта от тоталното безсмислие, на което са предали живота си човеците от този свят. Лишени от Разума да проумеят, че са само пътници към …

Нататък БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_2

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ НАГРЪДНИК НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усещаш ли как главата ти вече е настръхнала, а тръпките се спускат по гърба и рамената? Това е сигурен и чудесен знак, че Господ ти дарява Шлема Си и иска да те заведе напред в Евангелието. А ти сам знаеш от Словото, …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_2

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – II ГЛАВА

2. ЛЪЧИТЕ НА НЕБЕСНИТЕ СЪКРОВИЩА (ИЛИ ЗА ТАЙНАТА В ГЛАСА НА АРХАНГЕЛА) “Ето, Исус иде скоро! Бъдете готови за Него! Бъдете готови за Мига!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има човеци от древността, които да облажавам с цялата вяра на сърцето си и искрено да им завиждам, то това бяха онези овчари, над които …

Нататък ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНА ПРАВДА Братко мой! Верни ми приятелю! Видението, което Господ даде на сърцето ми, ме накара да направя строга и ревностна преоценка на целия си живот, който съм имал за Бога. И трябва да ти кажа, че се видях недостатъчен и недоизпълнен. Нещо повече - самите думи на Исус, че Евангелието спасява човешките сърца, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА