ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2

ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут се умива, помазва и облича с дрехите на Святостта като излиза на гумното. Нека сега продължа с този най-важен духовен стандарт за пребъдване в Божията Воля. Когато Ноемин казва на Рут, че Вооз вее ечемика си на гумното и тя трябва да отиде при него, то Сам Бог дава …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_1

ПЪРВА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут търси Божието благоденствие в следването на Благоугодността. Вярвам, че досега ти се убеди в едно. Ако има причина съдбата на Рут да беше свързана със съдбата на Вооз, то тази причина е в това, че моавката последва Ноемин. А името на Ноемин, както имах възможност вече да ти кажа, …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_1

ЦЪРКВАТА-РУТ – II ГЛАВА

II. ВРЕМЕТО НА ДУХОВНИТЕ ИЗПИТАНИЯ (ИЛИ ЗА ОГОРЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВИТЕ ОТ БОГА) Искам да знаеш, че в това последно време действа една съблазън в много църкви, която ги кара да отстъпят от Бога. Понеже Бог не се променя, но ние сме тези, които трябва да се променяме. И примерът да се променяме е този: Да …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – II ГЛАВА