ЗАТИШИЕТО НА РАЗОРИТЕЛЯ

(КРАТЪК КОМЕНТАР ВЪРХУ УТИХВАЩАТА КОРОНАВИРУСНА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! С ясното съзнание, че нося пред нашия Господ отговорност за всяко послание, което се е родило в сърцето ми, аз сядам да запиша това последно предупреждение, свързано с Въздаянието на Божия Гняв.Всички сме свидетели как световната пандемия от коронавируса видимо затихна и случаите на …

Нататък ЗАТИШИЕТО НА РАЗОРИТЕЛЯ

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – II ГЛАВА

2. “ТЕ ВЕЧЕ СА ПОЛУЧИЛИ СВОЯТА НАГРАДА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Една огромна ревност изгаря сърцето ми и всичките ми помисли горят от Огъня на Всемогъщия. Защото, гледайки на измамата и разрушението, дошли към църквите на последното време, аз не мога да не викам. И като викам, не мога да не плача за сетнината …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – II ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

5. ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми стои разтърсено от видението с черния конник. И едва сега разбирам колко съдбоносни са всичките думи на Исус в Неговите Евангелия. А от онова, което Той говори на сърцето ми и в този миг, мога да ти кажа, че за всички нас е …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

4. ЧЕРНИЯТ КОННИК НА БОЖИЕТО ВЪЗМЕЗДИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко е голяма Божията Милост? Знаеш ли колко е изобилна Божията Благост? Когато всички трябваше да познаваме в сърцата си Добрия Самарянин, та да извършим Волята Му, мнозина отстъпиха назад. И като престанаха да обичат ближните с Божията Любов и да ги …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В СТРАННОПРИЕМНИЦАТА След последните думи на Господ ние влязохме в странноприемницата. А там Той ми заповяда: “Постави страдалеца на дървения нар в ъгъла, а ти ела с Мен, защото сега ще говоря със самия съдържател…” Послушах Исус и занесох пребития човек до самия нар, като го поставих да легне. След това се приближих …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОБРИЯ САМАРЯНИН Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, което винаги е удивлявало сърцето ми и ме е карало да благоговея в трепет и любов към Бога, то това е изумителната Божия Мъдрост. Мъдрост, която е силна да събере един океан в няколко бисера и целият безкрай в две изречения от …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – I ГЛАВА

1. НЕБЕСНАТА АЛЕГОРИЯ С ДЪЩЕРИТЕ НА БОГ ОТЕЦ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Въпреки страшното гонение, на което станах мишена през последните години, аз имам една най-свята причина за радост на сърцето си и възторг на духа си. Защото Сам Господ ме постави на твърде благодатния Си Хълм Мория, от който аз раздавах даром …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – I ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – V ГЛАВА

5. ПЕТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да пристъпя към петия от Божиите Съвършени дарове, аз искам да отвориш сърцето си и да благодариш на Исус. Да Му благодариш за всичко, което ни дава. Да Му благодариш за непрестанната и Съвършена грижа, която има за сърцата ни. Защото ти казвам, …

Нататък ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – V ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

IV. ПРЕЛИВАЩАТА ЧАША Братко мой! Верни ми приятелю! Всички по един или друг начин сме били залъгвани от вятъра на всякакви човешки учения. Всички по един или друг начин сме били пленници на човешката заблуда. И като сме стояли в събранието, гледали сме на дипломирания проповедник на амвона, който след половин час вече издиша и …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ I – V ГЛАВА

БОЖИИТЕ БЛАГИ МИЛОСТИ Божиите благи милости! Двете монети на Самарянина! Или двете прободени ръце на Оня, Който ни възлюби с всичката Любов на Сърцето Си! Как няма да съм развълнуван, когато отново и отново Исус е готов да ми яви Себе Си, като Оня, Който е Божията Благост и Божията Милост? Как няма да съм …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ I – V ГЛАВА