ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – II ГЛАВА

БОЖИИТЕ ПРИСЪДИ И ВЪЗДАЯНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото страшни и отговорни да са думите на Съдията към сърцата ни, аз те моля никак да не отстъпиш от тях, но да се закрепиш в Бога на Спасението си. Защото, без всякакво съмнение, съблазните на погиващия свят ще продължат да стоят пред очите ни. И …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – II ГЛАВА