ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

11. МУХИТЕ НА БОЖИЕТО ВЪЗДАЯНИЕ В това знамение над империята Египет ние ще забележим, че Бог вече започва да отделя чисто от нечисто, Свято от скверно, Истинско от лъжливо. В крайна сметка всичкият боклук на тъмната троица трябва да бъде изхвърлен от земята. Ето затова тук Божият пръст ще направи нещо, близко до ума на …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С МЕЧА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ (Или за сетнината на нечестивите поклонници на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! Тази пророческа книга би останала непълна, ако по благоволението на моя Господ Исус Христос не ти разкрия и последното страшно видение, което ми беше дадено в Залата на Божия Яростен Гняв. В пророческите книги, …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – II ГЛАВА

БОЖИИТЕ ПРИСЪДИ И ВЪЗДАЯНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото страшни и отговорни да са думите на Съдията към сърцата ни, аз те моля никак да не отстъпиш от тях, но да се закрепиш в Бога на Спасението си. Защото, без всякакво съмнение, съблазните на погиващия свят ще продължат да стоят пред очите ни. И …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – II ГЛАВА