ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – III ГЛАВА

3. МЕРЗОСТТА НА ВАВИЛОНСКАТА ТЪРГОВИЯ (ВИДЕНИЕ ЗА КЪРВЯЩАТА РАНА НА БОЖИЕТО СЪРЦЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако ти кажа, че сърцето ми е разтърсено от предишното видение, аз бих те излъгал. Защото с това видение Господ не просто ме разтърси, но ме съкруши напълно. И аз, за първи път в живота си, проумях колко …

Нататък ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – III ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

1. КЪРВЯЩОТО БОЖИЕ СЪРЦЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Плачи за изгубените, като за най-скъпи синове на Божиите чресла! Плачи за гордите, като за безумни, които се подхлъзват и падат в пропаст! Плачи за неверните, като за човеци, обърнали главите си назад, които с кикотене и възклицание слизат в дълбочините на рова! Плачи за неблагонадеждните, …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – III ГЛАВА

3. ТРЕТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз благодаря с цялото си сърце на моя Господ, че ми дава чудесната привилегия да проглася това Небесно послание, свързано със Съвършените дарове, с които Небесният Отец издига сърцата ни при Себе Си. Но сега искам да знаеш, че видението с третия дар твърде …

Нататък ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – III ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

IV. ПРЕЛИВАЩАТА ЧАША Братко мой! Верни ми приятелю! Всички по един или друг начин сме били залъгвани от вятъра на всякакви човешки учения. Всички по един или друг начин сме били пленници на човешката заблуда. И като сме стояли в събранието, гледали сме на дипломирания проповедник на амвона, който след половин час вече издиша и …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА ПОКАЯНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво бихме правили ние без верността и Любовта, с които Исус ни посещава всеки ден. Аз не зная как бихме оцелели в това най-страшно и грешно време, ако у Сърцето на нашия Благ Отец нямаше за нас Милост и опрощение. Когато погледна назад …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – II ГЛАВА

2. СТРУНАТА НА БРАТОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! През всичките години на моето служение пред Бога аз съм мечтал и копнял да намеря хора, на които да дам любовта си и в които да намеря Божията Любов. Благодаря на Бога, защото Той даде успех на търсенето ми, като ми прибави верни и прекрасни приятели. …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – II ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД II – IV ГЛАВА

4. СТРУНАТА НА СЕБЕОБУЗДАНИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега книгата ще продължи с четвъртата от Струните на Давидовата Арфа, след която, според изричната ми заповед от Господ, ще има кратка пауза преди останалите четири Струни. Причината напоследък Исус да “накъсва” книгите с пророчески видения, давани на сърцето ми, не е в моята липса …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – IV ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД II – II ГЛАВА

2. СТРУНАТА НА НЕЗЛОБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия видението от Господ Исус, свързано със Струната на Незлобието, аз искам да знаеш, че днес сърцата на всички ни се нуждаят от изобилно и съвършено познаване на Божието Сърце. Ние живеем в свят, който с всеки изминал ден потъва все повече и …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – II ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С АРФАТА НА ДАВИД Братко мой! Верни ми приятелю! От всички видения и откровения, които са като проникване в Божието Сърце, аз зная че най-святите и най-интимните на Бога и Отца са тези, които Словото свързва с живота и служението на Давид. И аз нямам думи в сърцето си, с които да изкажа …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД I – II ГЛАВА

ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ II – II ГЛАВА

2. СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА НА БОЖИЕТО ОГНИЩЕ Вървях с разтуптяно сърце след Господа. И колкото повече нозете ми се приближаваха до пламъците на Божието Огнище, толкова повече разбирах, че Отец Ми дава да докосна най-дълбокото на Сърцето Му. Защото онези пламъци пред Божието Огнище ставаха все по-големи. И те самите зовяха пламъка от собственото ми сърце. …

Нататък ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ II – II ГЛАВА