ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

8. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА ЗАЩИТА “...но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]...” Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце те моля никога да не забравяш последните три видения, които Господ даде на моето сърце, а аз сега дадох на твоето. Защото змеят, звярът …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VII ГЛАВА

7. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО “...и не ни въвеждай в изкушение...” Братко мой! Верни ми приятелю! Съдейки по натиска от злобата и прелялата дяволска ярост, дошли към сърцето ми, аз вече бях сигурен, че Исус ще ме заведе в още по-дълбоко и благословено познаване на Божието Сърце. Защото силата на една врата не е толкова …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VII ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VI ГЛАВА

6. МОЛИТВАТА ЗА ПРОЩЕНИЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ “...и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има видение, чрез което получих най-скъпоценна опитност в моя живот за Бога, то това беше именно видението с петата от вратите към Божието Сърце. Тази врата се оказа Божият укор към …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VI ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – V ГЛАВА

5. МОЛИТВАТА ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ХЛЯБ “Дай ни днес ежедневния хляб...” Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега отново да потопим сърцата си във виденията от Елеонския Хълм. И като оставим всичките си човешки проблеми и грижи, да последваме Духа и Примера на нашия Господ Исус. Защото Той, като издигна и отдели сърцето ми в пребъдване …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – V ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – IV ГЛАВА

4. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ “...да бъде Твоята Воля, както на Небето така и на земята...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не искам да скрия от теб, понеже сам Господ е свидетел на душата ми, че след видението, свързано с втората от молитвите на Вечния Живот, аз преживях жесток натиск от дявола. И няколко …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – IV ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – III ГЛАВА

3. МОЛИТВАТА ЗА ИЗДИГАНЕ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ “...да дойде Твоето Царство...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Удивлението ми от вратите към Божието Сърце е толкова голямо, щото с подтик от Святия Дух непременно трябва да те въведа в самата атмосфера на предстоящото видение. Аз не мога да си представя в какво би се превърнал …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – III ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – II ГЛАВА

2. МОЛИТВАТА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ “Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име...” Докато гледах самата врата, вече знаех в духа си, че моят Небесен Отец е твърде ревнив Бог, Който допуска в Сърцето Си само онези, които изпълнят думите на Сина Му с Дух и Живот. Защото тази врата, …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – II ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите седмици Исус подготвяше сърцето ми за втората част на книгата за поста и молитвата. И в благодатните часове, прекарани насаме с моя Господ, аз разбрах, че всичкото гонение и страдание заради Името Му си струват цената. Нещо повече - за първи път в живота …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – НАЧАЛО

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Нека душата ти величае Бога Отца и нашият Господ Исус Христос! Нека сърцето ти не спира да хвали Небесния ни Баща за всичките Му благи милости, които Той заръчва за чедата Си. Защото там, пред Трона Му, стои Човешкият Син. Там в Славата Божия стои Исус Христос от Назарет. …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – I ГЛАВА

1. “ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ” Скъпи ми братко! Аз съм сигурен, че през живота си ти многократно си имал причини да плачеш, тоест, нещо те е предизвиквало, така че сълзите да рукнат от очите ти. В повечето случаи това е било болката за душата и сърцето ти, дошла от неразбирането на другите към теб, или пък …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – I ГЛАВА