ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РАЗУМА НА ПОСВЕТЕНИТЕ ДЕВИЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега моля Господ Исус Христос да ти потвърди, че върху сърцето ми, главата ми и гърдите ми дяволът стовари всичката си възможна ярост и злоба заради видението, което получих и записах по-горе. Защото това видение е не само изобличително. В своя дълбок …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА ОТ ПЛАНИНСКИЯ ВРЪХ “Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават; но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава...” (I Коринтяни 2:6-7) След последните Си думи Господ докосна …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ЗИДАРИТЕ И СТРАЖАРИТЕ КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз издигам ръце на благодарност към моя Господ и Бог, защото за сетен път Той ми дава привилегията и помазанието да говоря Неговите думи на всичките Божии чеда. Няма да скрия от теб, че след последната книга, която написах, аз усетих …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – НАЧАЛО

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО МАСЛО “Винаги се помазвай с Маслото Ми, като се изпълваш с Благоуханието му и никога не забравяй Присъствените Ми маслини!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има Сила, която може наистина да промени човешките сърца и могъщо да влияе на човешките съдби, то несъмнено това е Силата на свидетелствата, …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – III ГЛАВА

III. ПЕТТЕ РАСТЕНИЯ НА БОЖИЕТО СВЯТО МИРО След тези думи Господ хвана ръката ми, тъй че двамата излязохме от стаята на Мировареца. И като преминахме покрай Огнището на Ариил и Божия слуга Давид, продължихме нататък, докато накрая спряхме. И ето, че Исус простря ръка, като докосваше главата ми. А тогава пред сърцето ми се появи …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – III ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – II ГЛАВА

II. ЕЛЕЯТ НА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето служение към Бога аз винаги съм изпитвал силен трепет и благоговение, когато стане дума за Божието помазание. Нещо повече - зная за себе си, че без Божието помазание аз просто бих бил една земна черепка, пръст и пепел, прах и …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – II ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да разкрия пред теб виденията на тази последна част от книгата “Пастир мой”, аз издигам ръцете си към моя прекрасен и Благодатен Спасител, за да Му благодаря за всички думи на Вечен Живот, с Които Той изпълни сърцето ми. Защото днес радостта ми е пълна. …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – VI ГЛАВА

6. КОСТИТЕ И РЕБРАТА НА ВЕЕМОТА “Костите му са като медни цеви; ребрата му са като железни лостове...” (Йов 40:18) Ето, че моят Господ отново се беше приближил до белия жребец. И като ме погледна с остър поглед, каза: “А сега се приготви да видиш Веемота отвътре, според както Отец Ми има благоволение да ти …

Нататък ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – VI ГЛАВА