АВАДОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТИЕТО НА АВАДОН, РАЗКРИТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Ако има чудовищен дух в царството на тъмнината и мрака, който да е въплъщение на абсолютния ужас, то той е ангелът на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки Аполион. Всяка човешка представа за неговата разрушителна сила …

Нататък АВАДОН – II ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само на Бог Отец, Господ Исус и Святият Дух са явни всичката почуда, трепет и благоговение, които изпълниха сърцето ми от видението, което преживях. Не намирам думи, а колко по-малко изречения, с които да изкажа безпределното си възхищение и преклонение …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

5. СВЕТИИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ПОСЛАНИЦИ, ЛЕТОПИСЦИ И ПРАТЕНИЦИ В ОТЕЧЕСКАТА СКИНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная кой и как ти е говорил за Славата, като понятие, което касае въздигането на Божиите слуги на почит и признателност. Но сега искам да ти кажа, че Славата за Истинските Божии слуги …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VIII ГЛАВА

8. ЗА БОЖИИТЕ ПРАВЕДНИ СЪДБИ Братко мой! Убеди ли се сега, че всички ние сме призвани да бъдем най-здравото поколение на Сион? Поколението, което ще става толкова по-твърдо и ревностно за Исус, колкото по-разгонени и по-възбудени стават тщеславните църкви. Господ е Праведен Съдия. Неговото Слово е толкова уникално в Мъдростта си и дълбочината си, щото …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VIII ГЛАВА

ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТЕЖЕСТТА НА ГОСПОДНАТА КОРОНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз съм сигурен, че по един или друг начин християнската религия на този свят се е опитала да впечатли всички ни със своя блясък, помпозност и пищни ритуали. И всички ние сме виждали неведнъж как изглеждат епископите, владиците и патриарсите на десетките …

Нататък ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – II ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – НАЧАЛО

“Давидов псалом. Йеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа враговете ти за твое подножие. Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата Ти; владей всред враговете си. В деня, когато събереш силата Си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе, като росата из …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛОНОТО НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! Учудването и възхищението ми от моя Господ се засилиха още повече, когато разбрах от Него, че виденията Му няма да се движат според изречената притча за Лазар, но ще тръгнат отзад напред. И понеже все още не разбирах защо е решил така, Исус ми …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно най-съдбоносна остава темата за осъждението. През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в които съм гледал на съдбата …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – II ГЛАВА

2. “САВЛЕ, САВЛЕ, ЗАЩО МЕ ГОНИШ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Само Господ Исус може да потвърди в сърцето ти с цената на какво ужасно гонение и угнетение са написани всички страници на тази пророческа книга. Истината е, че измежду многото предизвикателства към силите на лукавството и мрака, тази книга е Божията ръкавица, хвърлена против …

Нататък РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – II ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ След тези си думи ангелът на Исус хвана духа ми и двамата напуснахме съдебната зала, за да се озова след много кратък миг пред огромен златен олтар, блестящ като слънцето. В средата на този олтар аз видях светилник, наподобяващ твърде много на еврейската менора. На светилника горяха седем светила и …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА