ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛОНОТО НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! Учудването и възхищението ми от моя Господ се засилиха още повече, когато разбрах от Него, че виденията Му няма да се движат според изречената притча за Лазар, но ще тръгнат отзад напред. И понеже все още не разбирах защо е решил така, Исус ми …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно най-съдбоносна остава темата за осъждението. През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в които съм гледал на съдбата …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – II ГЛАВА

2. “САВЛЕ, САВЛЕ, ЗАЩО МЕ ГОНИШ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Само Господ Исус може да потвърди в сърцето ти с цената на какво ужасно гонение и угнетение са написани всички страници на тази пророческа книга. Истината е, че измежду многото предизвикателства към силите на лукавството и мрака, тази книга е Божията ръкавица, хвърлена против …

Нататък РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – II ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ След тези си думи ангелът на Исус хвана духа ми и двамата напуснахме съдебната зала, за да се озова след много кратък миг пред огромен златен олтар, блестящ като слънцето. В средата на този олтар аз видях светилник, наподобяващ твърде много на еврейската менора. На светилника горяха седем светила и …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СКРИТАТА МАННА И УТРОБАТА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След толкова много написани пророчески книги с Христовото водителство, аз отново съм на път да прогледна. И не просто да прогледна, но да призная за сетен път, че при всяка среща с Исус съм като слепец, който получава …

Нататък БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СВЯТИЯ ИМЕННИК НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има щастие, което не мога да изкажа, и наслада, която не мога да опиша, то те със сигурност се дължат на благоволението, с което моят Господ ме изпълваше през всичките години, в които писах пророческите книги, вдъхновени от Него. Стилът …

Нататък БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – I ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ОГНЕНИТЕ КОЛЕЛА И БРОНЯТА НА ИЗРАИЛЕВАТА КОЛЕСНИЦА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная кой и как е проповядвал в църквите, за да имат всички християни готовност за Мига на Грабването. Аз дори не знам каква е представата на Божиите чеда за най-важното събитие, което предстои в живота им. Но …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – II ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на коленете си пред моя Господ Исус Христос аз сега се моля пророческото послание на тази книга да не се върне празно пред Бога. Паднал на колене пред моя Спасител аз изисквам в Неговото Име онази Благодат и Сила от Святия Дух, с която сърцата …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛЕЦА, КОЙТО ПРЪВ ВКУСВА ОТ ПЛОДОВЕТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пристъпвам към втората част на тази пророческа книга с една голяма болка и с едно дълбоко безпокойство за много от християните на този свят. Понеже през изминалите дни на размисъл и посвещение върху Гроздовете в Господния Шатър, Исус за сетен …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА