НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

2. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НЕЗЛОБИЕ” (Видение за Любовта, която не държи сметка за зло) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За проумяването и изпълването с Огъня на тази дума аз трябваше да преживея необикновено тежък натиск върху сърцето си. Той беше буря, която ме връхлиташе с ужасни мисли и внушения. Буря, с която дяволът искаше да …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С РАЖДАНЕТО НА БУКВИТЕ И ДУМИТЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че всеки от нас някога е бил в първото си съприкосновение с някакво слово. Най-често това е бил ученическият буквар, където са събрани всичките уроци, нужни за умението ни да четем и пишем. А самото четене и …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – I ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

4. СМЕСЕНОТО ВИНО НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Човекът може да преживее много докосвания от Бога. И сърцето му може да се наслади от красотата на много видения. Но сега, когато вълнението пулсира с Огъня на Отец в сърцето ми, аз вече зная, че преживях най-истинското и най-прекрасното видение и докосване от моя …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

3. ЖЕРТВЕНИЯТ ЮНЕЦ НА МЪДРОСТТА И така, скъпи ми братко, аз и Мъдростта отново стояхме пред самото Божие Светилище. И там, сред Светлината, примесена с огън, сърцето ми отново чу Гласът на Отец, Който ми казваше: “Ето, че сега Аз ти давам най-благословения и помазан достъп до Моето Светилище. Защото трябва да видиш със сърцето …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Точно сега аз се моля с най-горещите думи на сърцето си и прося от Господ всичката Благодат и Сила, които са нужни на вярващото сърце. Защото ние имаме живите води на Отца не само, за да вярваме в Неговия Син. Ние имаме тези живи води, …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – II ГЛАВА

ВДИГАНЕТО НА БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА И СЪДБИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С цялото си сърце аз се моля на моя Господ и Бог. За да покрие със Съвършената Си Благодат и Небесна защита всички Божии чеда, които ще се докоснат до написаните тук послания. Понеже през последните седмици сърцето ми се нагледа на човешко …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – I ГЛАВА

СЪЗДАТЕЛЯТ В ДНИТЕ НА МЛАДОСТТА НИ Братко мой! Верни ми приятелю! За кой ли път сърцето ми се възхищаваше твърде много от Величието и Красотата на моя Господ. И за кой ли път дълбоките зеници на Исус издирваха всичките кътчета на сърцето ми. Защото Той, като стоеше на мраморния Си Трон, отвори устата Си, като …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – I ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – III ГЛАВА

3. ВЪЗДАЯНИЕТО НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ (ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ВЕЧНО ПРОКЛЯТИЕ НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ) Скъпи ми братко! Приятелю на сърцето ми! Аз имам много причини да бъда възрадван и щастлив, че Исус употреби именно мен за написването на тази книга. Но нека преди да ти разкрия последното видение, да ти разкажа една случка от собствения …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – III ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СМЪРТТА И ВЪЗНАСЯНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега сърцето ти притихне под мощната ръка на Бога. Защото по благоволението на Отца пред теб ще се разкрие тайна, замълчана от векове. С изявяването на тази тайна моят Господ ще унищожи всичките позиции на Езавел. Защото при все, че …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА