ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЗЛАТОЗАРНОТО СИЯНИЕ ОТ СЕВЕР (Молитва за достъп до Божието Величие) Братко мой! Верни ми приятелю! С цялата вяра и любов в сърцето си аз днес ти казвам, че пророческите видения, свързани с тайните на Божия Суверенитет са най-прекрасното, най-живителното и най-благодатно действие на Божият Свят Дух в сърцето ми. С виденията в тази пророческа книга …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

СВЕТКАВИЧНИЯТ ОБЛАК НА ВСЕМОГЪЩИЯ Видение за свидетелите на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да приемеш тази последна книга за Божия Суверенитет, като проблясване на Светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. Някога Светкавицата проблесна в моя живот. И нейната вярност никак не закъсня. Така Исус е готов да проблесне в живота на …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – IV ГЛАВА

СВЕТКАВИЦАТА НА БОГ ОТЕЦ Видение за Светлината на Божието Величие Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до онази тайна на Божието Величие, с която Исус запечата духа ми преди много години. Не в годините на зрелостта ми, нито в годините на младостта ми. Защото всичко се случи в годините на моето детство, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – IV ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – II ГЛАВА

МОРСКОТО ДЪНО И СВЕТЛИНАТА Видение за дълбочината и височината на Божието Величие Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Държа да знаеш, че преди това второ видение за Божието Величие аз бях поставен под невероятно тежка преса. Това беше преса на угнетение, което на моменти преминаваше и в отчаяние. Тази преса ме натискаше до пръсване, сякаш …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – I ГЛАВА

ПРИВЛИЧАНЕТО НА ВОДНИТЕ КАПКИ Видение за дължината и широчината на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Ако досега си мислил, че като четеш пророческите книги от Хълма Мория, то брат Стефан е голямата работа, то аз не просто те моля, но настоявам пред Бога да се отречеш от подобни помисли. Защото днес над сърцето …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – I ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕТО С ВОДОПАДА И ВЪРХА НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още в самото начало на тази четвърта част от книгата за Божия Суверенитет, аз искам да благодаря на всичките искрени Божии чеда, които подкрепиха делото на Божия слуга с молитвите и приносите си. Казвам това, защото сърцето ми и до днес …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – НАЧАЛО