АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ И ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАМЪНИ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че с виденията в тази книга Господ наистина докосва сърцето ти с диамантения Си писец. Колкото до мен, аз вече зная, че никой няма да изтрие написаното от Исус в моето сърце. Защото …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

ЛЕГИОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ревността, с която моят Господ изговори думите Си, запали сърцето ми, тъй щото всичките ми помисли се разгоряха пред Него. И тогава, като погледнах назад – към изминатия дълъг път, си дадох сметка колко правдив и истинен беше Гласът на Спасителя. Защото за …

Нататък ЛЕГИОН – I ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

2. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НЕЗЛОБИЕ” (Видение за Любовта, която не държи сметка за зло) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За проумяването и изпълването с Огъня на тази дума аз трябваше да преживея необикновено тежък натиск върху сърцето си. Той беше буря, която ме връхлиташе с ужасни мисли и внушения. Буря, с която дяволът искаше да …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С РАЖДАНЕТО НА БУКВИТЕ И ДУМИТЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че всеки от нас някога е бил в първото си съприкосновение с някакво слово. Най-често това е бил ученическият буквар, където са събрани всичките уроци, нужни за умението ни да четем и пишем. А самото четене и …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – I ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

4. СМЕСЕНОТО ВИНО НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Човекът може да преживее много докосвания от Бога. И сърцето му може да се наслади от красотата на много видения. Но сега, когато вълнението пулсира с Огъня на Отец в сърцето ми, аз вече зная, че преживях най-истинското и най-прекрасното видение и докосване от моя …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

3. ЖЕРТВЕНИЯТ ЮНЕЦ НА МЪДРОСТТА И така, скъпи ми братко, аз и Мъдростта отново стояхме пред самото Божие Светилище. И там, сред Светлината, примесена с огън, сърцето ми отново чу Гласът на Отец, Който ми казваше: “Ето, че сега Аз ти давам най-благословения и помазан достъп до Моето Светилище. Защото трябва да видиш със сърцето …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – II ГЛАВА

2. ОБЯДЪТ НА БОГ ОТЕЦ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че след виденията с Господния Ден сърцата на Божиите Верни чеда вече никога няма да бъдат същите. Защото дълбоко в тях Божията Мъдрост ще положи копнеж по Святите обиталища на Бога и Отца. И онази прекрасна дума, която ние наричаме “общение”, ще бъде …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – II ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Точно сега аз се моля с най-горещите думи на сърцето си и прося от Господ всичката Благодат и Сила, които са нужни на вярващото сърце. Защото ние имаме живите води на Отца не само, за да вярваме в Неговия Син. Ние имаме тези живи води, …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – I ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

9. СТЪЛПЪТ НА ПРИМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За много от пророческите книги, дадени ми от Исус, аз казвах, че са граница на всяко съвършенство. Но сега, след видението с пълнотата на Мъдростта вече зная, че Божието съвършенство няма граници. И ако устата Господни обещаха, че Божиите чеда ще шестват от Слава в Слава, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА