ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

(ПОСЛЕДНИЯТ СЪДБОНОСЕН ПРИЗИВ ОТ КОРЕНА И ПОТОМЪКА ДАВИДОВ) Мили приятели на служение Мория!Не зная колко Сила от Небето имам в сърцето си, за да правя духовния си товар още по-тежък. Но докато Господ Исус Христос ме докосва и изпълва със Святия Си Дух, аз ще продължа да Му се покорявам и да изявявам Волята Му …

Нататък ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ИЛИЯ “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен…” (Малахия 4:5) В цялата втора глава разгледах служението на Йоан Кръстител, през погледа в съвременните духовни реалности. Сега ще навляза в още по-голяма пълнота по темата. Откровението, което получихме за служението на Йоан, ще …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

АВАДОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТИЕТО НА АВАДОН, РАЗКРИТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Ако има чудовищен дух в царството на тъмнината и мрака, който да е въплъщение на абсолютния ужас, то той е ангелът на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки Аполион. Всяка човешка представа за неговата разрушителна сила …

Нататък АВАДОН – II ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – IV ГЛАВА

КАК ДА ЗАДЪРЖИМ ИСТИНАТА? “Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник…” (Ефесяни 6:14) Въпросът не е произволно зададен, защото не Истината губи хората Си, но хората губят Истината. Заръката на Апостол Павел има свой дълбок смисъл. Когато Истината е пояс на кръста ни, ние се явяваме като …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – IV ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само на Бог Отец, Господ Исус и Святият Дух са явни всичката почуда, трепет и благоговение, които изпълниха сърцето ми от видението, което преживях. Не намирам думи, а колко по-малко изречения, с които да изкажа безпределното си възхищение и преклонение …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

6. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА “Блажени тези, които са призвани на Сватбената Вечеря на Агнето...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Натискът върху духа ми и яростните дяволски бури против тялото ми се превръщат за мен в най-категоричното доказателство, че краят не просто е наближил, но вече хлопа пред вратите на сърцата ни. …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – II ГЛАВА

2. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Ето, приготвих Обяда Си...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Воден от убеждението, че ще пояснявам духовни истини на духовните човеци, аз още в самото начало те моля да избягаш от всякакво плътско разбиране на Пръстена, Който Господ днес ще даде на Църквата Си. Защото това не е …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – II ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СВАТБЕНИТЕ ПРЪСТЕНИ НА ЗАВЕТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нямам намерение да ти споделям какво ми костваше да започна написването на тази книга с една постоянна и остра болка в долната челюст, докато изчаквам направата на протезата ми. Болка, която не се успокоява от никакви хапчета, но е под постоянен обстрел …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – I ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БЯЛОТО КАМЪЧЕ И СКРИТАТА МАННА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След няколко минути ти ще затвориш и последната страница на тази пророческа книга. И ми се иска да вярвам, че написаното в нея непременно ще се превърне в Свят Дух за теб. Дух, с Който да изпълниш и обгърнеш сърцето си, …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – IV ГЛАВА