ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩОТО СМИРЕНИЕ “Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на земята!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има върховно изпитание за нашата вяра в Бога, което ще действа постоянно в живота ни, то това изпитание е равносилно на долното съждение: В нас да умре всичко човешко, за да оживее …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – II ГЛАВА

2. ТРОЙНОТО ВЪЖЕ НА ГОСПОДНОТО ВЪЗНАСЯНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз сега те моля да притихнеш в Присъствието на Святия Дух. И като отвориш сърцето си за виденията в тази книга, да приемеш най-скъпоценния дар, който Господ Исус иска да ти даде. Защото този дар е въжето на Възнасянето. Дар от могъщи Божии …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – II ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – V ГЛАВА

5. ПРАЗНИКЪТ НА КОЛИБИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека със следващите редове Святият Дух на Господ съвършено да възрадва и освежи сърцето ти. Защото ние наистина се нуждаем от радост и освежаване. Тая радост, с която да превъзмогнем над умноженото беззаконие, и това освежаване, с което сърцата ни да издържат на охладнялата любов на …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – V ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

4. ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕТВАТА И БЕРИТБАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Моля се на Бога да приемеш с отворено сърце посланието за Празника, който ще се открие пред теб в следващите редове. Защото за сетен път Царят на Сион ме убеди колко дълбока и неизследима е Божията тайнствена Премъдрост. Но нека сега да ти споделя …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото Му Дело. Имаше време в живота …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

2. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия всяко от виденията, свързани с петте празника в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа още няколко думи за абсолютната разлика между Небесното и земното, между Празниците горе и празниците долу. Живеейки в света на лукавия, земните човеци са напълнили земните …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – V ГЛАВА

5. МОЛИТВАТА ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ХЛЯБ “Дай ни днес ежедневния хляб...” Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега отново да потопим сърцата си във виденията от Елеонския Хълм. И като оставим всичките си човешки проблеми и грижи, да последваме Духа и Примера на нашия Господ Исус. Защото Той, като издигна и отдели сърцето ми в пребъдване …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – V ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите седмици Исус подготвяше сърцето ми за втората част на книгата за поста и молитвата. И в благодатните часове, прекарани насаме с моя Господ, аз разбрах, че всичкото гонение и страдание заради Името Му си струват цената. Нещо повече - за първи път в живота …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – НАЧАЛО

ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едно от нещата, които винаги са удивлявали сърцето ми, е неподражаемият и прекрасен стил на Исус. Защото Той наистина може да води Своите в познаването на Истината по начин, който не може да бъде обяснен или изтълкуван. А начинът е такъв, щото …

Нататък ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА – I ГЛАВА