ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ След тези си думи ангелът на Исус хвана духа ми и двамата напуснахме съдебната зала, за да се озова след много кратък миг пред огромен златен олтар, блестящ като слънцето. В средата на този олтар аз видях светилник, наподобяващ твърде много на еврейската менора. На светилника горяха седем светила и …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

1. ПРИЗИВЪТ НА СЪДИЯТА Скъпи приятелю! Аз те благославям в Името на Исус и моля Бог да подготви сърцето ти и ума ти за дълбочините и височините, които ще се открият пред теб, защото по Божията Воля в ръцете ти е попаднала книга, разкриваща съдебния процес против духа на Корей. Искам да знаеш, че пътят, …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – II ГЛАВА

2. “И ВИДЯХ ПРЕСТОЛИ...” Знай братко, че тази книга беше родена с болка. За всеки ред, който ще прочетеш, е водена духовна битка. И както огънят разтопява златната руда, за да се отдели шлаката и да блесне чистотата на благородния метал, така в огъня на страданието от гонението на Езавел, което преживях през последните три …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – II ГЛАВА

ПЪТЯТ НА ЮДА – III ГЛАВА

3. ВЯРНОСТТА - ОГНЕНО КРЪЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО Братко мой! Много искам да имам причини, като зная, че непременно дочиташ тази книга, да ти кажа: “Приятелю мой” Защото Сам Господ ми откри, че днешното време е време на много братя и малко приятели. Самият аз вече съм заложил на приятелството, защото в него има по-голяма духовна …

Нататък ПЪТЯТ НА ЮДА – III ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА В ЗАЛАТА НА БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ Благословен да е Господ Исус Христос! Благословено да е скъпоценното Име на Царя! Защото в Неговото Име наистина Отец ни даде достъп до най-неизследимите височини и дълбочини на познанието. Нека сега ти разкажа какво се случи, когато Господ Исус възнесе духа ми пред Престола на Отца. Там Той …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – I ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ВЕЗНА Нека ти кажа, скъпи ми братко, че когато Спасителят дойде, за да подготви сърцето ми за словото на тази книга, аз се почувствах по-странно от когато и да било. И самата странност, която се появи вътре в мен, се дължеше на настройката, с която очаквах Господ. Аз си мислех, че …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – I ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на коленете си пред моя Господ Исус Христос аз сега се моля пророческото послание на тази книга да не се върне празно пред Бога. Паднал на колене пред моя Спасител аз изисквам в Неговото Име онази Благодат и Сила от Святия Дух, с която сърцата …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛЕЦА, КОЙТО ПРЪВ ВКУСВА ОТ ПЛОДОВЕТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пристъпвам към втората част на тази пророческа книга с една голяма болка и с едно дълбоко безпокойство за много от християните на този свят. Понеже през изминалите дни на размисъл и посвещение върху Гроздовете в Господния Шатър, Исус за сетен …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ И ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАМЪНИ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че с виденията в тази книга Господ наистина докосва сърцето ти с диамантения Си писец. Колкото до мен, аз вече зная, че никой няма да изтрие написаното от Исус в моето сърце. Защото …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА