СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! В продължение на много години аз съм вярвал в сърцето си и простирал ръцете си към виденията в тази книга. Но те винаги се отместваха по-напред и преди тях Господ ми даваше други видения. Тогава разбирах, че не просто не е дошло времето, за да видя …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – II ГЛАВА

2. ИСТИНИТЕ ЗА БЛАЖЕНСТВАТА И БЛАГОСЛОВЕНИЯТА Братко мой, аз сега моля моя Господ Исус Христос да дари сърцето ти с Благодатното присъствие на Святия Дух, за да започнеш да виждаш и разделяш нещата, които се различават. От видението, което получих от Исус, аз започнах да виждам в благословенията опасна хлъзгавина, която може смъртоносно да измести …

Нататък ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – II ГЛАВА

ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ИСУС Нека сега ти кажа какво беше преживяването ми, когато Спасителят се обърна към мен и отговори на зова на сърцето ми. Той дойде при мен и ме попита: “Стефане, вярваш ли все още в Мен? Вярваш ли, че Аз съм твоят Път?” Отговорих: “Господи Исусе! От мига, в който Ти хвана …

Нататък ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – I ГЛАВА