ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА II – III ГЛАВА

3. ПОРТАТА НА БЛАГОЧЕСТИЕТО Както при първото преминаване, така и този път, след като преминахме през Портата, Небесната Дъга изчезна. Тя изчезна толкова категорично, колкото ако човек би натиснал ключа за осветлението на стаята си, за да стане тъмно. И така аз и Господ отново бяхме в земните места, а зад нас беше Портата на …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА II – III ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – I ГЛАВА

1. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “БЛАГОЧЕСТИЕ” (Видение за Любовта, която не се раздразнява) Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има смисъл да те питам дали си чувал думите на пастора-наемник от предходното видение. Истината е, че думите на света и дявола буквално са потопили много църкви, тъй че в тях отдавна не царува Духът на Бога, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – I ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ИЗТОЧНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Вторият лъч от Мисията Ми е с образа на лъв, и чрез него се влиза през източните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Йосиф, Вениамин и Манасия, които са Благочестието, Ревността и Прощението. С тези Порти Аз освобождавам пленниците!” Скъпи ми братко! Верни …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – IV ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – VI ГЛАВА

6. ВЯРАТА НА ДАНИИЛ ИЛИ ЗА СТОЕНЕТО НАД ЛЪВА В тази последна тема искам да ти разкрия кое е онова духовно превъзходство, което Бог възпитава в нас, за да стоим винаги над дявола. Една дума събира в себе си смисъла на това превъзходство и тази дума е благочестието. През целия си живот трябва да се …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – VI ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЙОСИФОВИЯ ПЕРИОД НА ИЗРАИЛ (ПОКРИВАЛОТО, ПРЕОБРАЗЕНО В БЛАГОЧЕСТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има по-вдъхновен и благословен път от този – да разкриваш отделните късчета от цялата велика картина на Божията тайнствена Премъдрост. Прекрасното на тази картина е усещането, че което и късче от нея да докоснеш, винаги от …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – VI ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЙОСИФОВИЯ ПЕРИОД НА ЦЪРКВАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Събере ли усилията на верни сърца и единомислието на човеци, посветени в един проект, едно общество би могло да постигне значителен успех. Защото няма по-градивна сила от тази на хора, съгласни в една кауза и отстояващи едно намерение. През всичките години на …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – V ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СИНОВЕТЕ НА ЦАФНАТ-ПАНЕАХ (ПЛОДОВЕТЕ НА БЛАГОЧЕСТИВИЯ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да те загърне в Святия Си Дух и да ти даде да преживееш виденията в тази книга като мехлем, с който Бог е силен да изцели сърцето ти от всички поражения и злини, които …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – IV ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНИЩАТА НА ВИНОЧЕРПЕЦА И ХЛЕБАРЯ (ЗАЛОГЪТ НА БЛАГОЧЕСТИЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някой човек е прицел на Божието Благоволение и посочване, то такъв непременно ще извърши всичко, за което е бил посочен от Бога. Без да имат никакво значение обстоятелствата и сътресенията. Без по никакъв начин да повлияят съпротивленията …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – II ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – I ГЛАВА

1. СТРУНАТА НА БЛАГОЧЕСТИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години Исус многократно ми даде видения, свързани с Благочестието. Аз никога няма да забравя Неговото водителство, когато Той ми показа силата на Благочестието в живота на Йосиф. А от оня миг, когато сърцето ми зърна шарената дрешка на Божия възлюбен, аз разбрах, че …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – I ГЛАВА

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – V ГЛАВА

5. ЖЕНАТА НА ПЕТЕФРИЙ Братко мой! Аз се надявам словото на тази книга да произведе съдба в сърцето ти. Защото мнозина изобщо не знаят откъде идват и накъде отиват. Мнозина изобщо не могат да проумеят защо е тази вяра в Господ Исус. Те са забравили как Спасителят каза: “Аз съм Пътят, и Истината, и Животът. …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – V ГЛАВА