ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ВЪТРЕШНИЯ КРЪГ НА БЛАГОДАРНОСТТА И ВЪНШНИЯТ КРЪГ НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Исус очите ми се нагледаха на възможно най-страшните поражения, с които дяволът отвърна мнозина от Божията Благодат. От алчността и завистта до лицемерието и похотта. От малодушието и предателството до …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – I ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – V ГЛАВА

5. ЧУДЕСАТА НА БЛАГОДАРЕНИЕТО Знаеш ли, скъпи мой братко, на какви чудеса е способно благодарението? Знаеш ли колко велика би станала съдбата на християнина, ако придобие сърцето и устните на Исус? В тази глава Господ ми разкри най-прекрасната и велика алтернатива на неблагодарността, а именно - чудесата на благодарението. В много други книги, които съм …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – V ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – IV ГЛАВА

4. ЗАЧАТИЕТО НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Скъпи ми читателю! Остави всяко тежнение на ума си и всяка земна грижа и коленичи пред Господ и огромната Му Милост, която Той проявява към всяко вярващо сърце в това последно време. Защото едно е ти да си четеш Библията, а съвсем друго - Царят на царете да дойде явно в …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – IV ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – III ГЛАВА

3. ПОРОЧНИЯТ КРЪГ НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Скъпи ми приятелю! Аз моля Исус да ти даде смирен и покаян дух, за да разбереш правилно посланието на тази тема. Ние не се вдъхновяваме от човеци, та да постъпваме по човешки. Нашият прицел е Господ. Нашият съдник е Господ. Той стои в нашето начало. Той ще стои и в …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – III ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕМЕНАТА И ПЛОДОВЕТЕ (РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНИЯ И ЧОВЕШКИЯ АРШИН) Скъпи ми читателю! Нека не те плаши съдържанието на предишната глава и най-вече Христовата притча. Защото едва ли Господ е искал да ме плаши. Не! Той просто ми показа със Силата на Своята Си мъдрост какво значи да получиш дар от Господа, а …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – II ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – I ГЛАВА

1. ПРИТЧАТА ОТ ИСУС Скъпи братко! В деня и часа, когато Господ подбуди духа ми за написването на тази книга, аз имах необикновено тежко изживяване в мислите. Толкова тежко, щото имах чувството, че изживявам собствената си Гетсимания и пия собствената си горчива чаша. Гледах географската карта, сложена на стената в дома ми, върху която отбелязвах …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – I ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – НАЧАЛО

“Донесете всичките десетъци във влагалището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали е ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – НАЧАЛО

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – III ГЛАВА_4

4. ЧЕТВЪРТАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БЛАГОДАРЕНИЕ” “Четвъртата Ми чаша е свързана с Моето Даване и сребърната дума в нея е “Благодарение”!...” Братко мой! Верни ми приятелю! Като участник в едно от най-благословените тайнства на моя Господ, аз чувствам, че след тази последна книга едва ли ще е възможно да поискам нещо повече от Него. …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – III ГЛАВА_4