ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА НЕФТАЛИМ (БИСЕРЪТ НА ГОЛЯМАТА БОРБА) Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Винаги въздавам благодарение на моя Господ Исус Христос за Вярността Му, с която Той се обхожда с нас. И в сърцето ми преливат почит и благоговение, когато видя Съвършените дела на Спасителя в моя живот, и в живота на …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – V ГЛАВА