ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД ПЛАМНАЛАТА ЯРОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз благославям сърцето ти в Господното Име и се моля на Господ да получиш онова Небесно благоволение, което да те подпечата като един от Неговите. Защото мнозинството вярващи днес предпочита веселият гъдел от тщеславните проповеди, отколкото истинското опърляне от Божието изобличение. И как …

Нататък ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – II ГЛАВА

ЗА КРАЯ НА ПЕСЕНТА И ГЛАСОВЕТЕ НА ОМРАЗНИТЕ ПТИЦИ (ШЕСТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В продължение на няколко дни аз трябваше да превъзмогвам над Вавилон, и най-вече – над неговото демонично свърталище, което вдигна страшен писък в ушите ми. Но аз знаех, че трябва да претърпя на всичко, за …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – II ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – II ГЛАВА

2. “СЕДЕМ ДРУГИ ДУХОВЕ, ПО-ЗЛИ ОТ ПЪРВИЯ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Ти знаеш ли какво е да ревнуваш Божиите чеда с божествена ревност? Знаеш ли какво е да се надига в сърцето ти негодувание против нечестивия и против всичките му измами и заблуди? Знаеш ли какво е Огънят на Отца да не те оставя …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – II ГЛАВА

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА ПРОТИВ АМАЛИК Братко мой! Скъпи ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че ти напълно си разбрал Господните думи в предишната глава. Иска ми се да вярвам, че няма да се окажеш сред онези човеци със закърнели крила. Защото между многото измерения, които има Благата Вест, най-важното е това, че чрез …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – IV ГЛАВА

4. ПОТОМЦИТЕ НА ЯКОВ И ЙОСИФ Думите на Господ ме изпълниха с вътрешна наслада и радост. И аз, като обърнах главата си, отново гледах към Господния Път. И ето, че очите ми забелязаха потомците на Яков. Това бяха двама младежи със светли лица, които бавно се приближаваха към Пътя. А тогава забелязах, че причината за …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – IV ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОВЧЕГА НА НОЙ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз сега моля моя Господ с всичката вяра в сърцето си, тъй, че Той Сам да те докосне и подготви за приемането и разбирането на Небесните Му послания. Защото, колкото до мене, аз имам сърце, за да се покоря на Гласа Му и …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – II ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сега да споделя с теб онова прекрасно и удивително видение, което Господ Исус разкри пред сърцето ми. Защото стихът от Давидовия псалом отново и отново изгаряше всичките ми помисли. И аз, коленичил пред Господа, го изговарях с устните си, като исках да уловя …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След последната книга, свързана с Елам и Мидия, аз усетих едно прекрасно състояние в сърцето си. То бе такова, щото във всичките помисли на ума си започнах да усещам и виждам Святият Дух като Бял Гълъб. И аз, прострял ръцете си към Гълъба, желаех повече от …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – НАЧАЛО

СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА ХЪЛМА СИОН “Затова, така казва Господ Йеова: Ето, полагам в Сион Камък за основа, Камък отбран, Скъпоценен, Краеъгълен, за твърда основа; който вярва в Него не ще прибърза да бяга...” (Исайя 28:16) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Най-важното в книгите, които Господ ми даде да напиша през последните …

Нататък СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН – I ГЛАВА