ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ЛОЗЕТО НА НАВУТЕЙ Братко мой! Скъпи мой приятелю! Аз те моля да заживееш с онази превъзходна вяра, за която Апостол Павел ни свидетелства в посланията си. Вярата, че никой труд в Бога не е напразен. Вярата - да преизобилваме всякога в Господното дело. Защото ако Господ е откъм нас - то откъм …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – I ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – НАЧАЛО

“БРАДВАТА ЛЕЖИ ВЕЧЕ ПРИ КОРЕНА НА ДЪРВЕТАТА…” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В тези последни дни, когато ревността на Господ разпалва сърцето ми, аз вече зная, че всичко около мен придобива белезите на тотална война против Вавилон. Самият конфликт между Божието Слово и беззаконието на последните отстъпили църкви ще става все по-жесток и явен. …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – IV ГЛАВА

4. СБЛЪСЪКЪТ С ДЯВОЛА НА ПЪТЯ (ИЛИ ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В КАРМИЛ) Братко мой! Знаеш ли какво се получава, когато Господ в ревнивостта Си е допуснал дяволът да атакува стените на Божия Храм? Получава се това, че всичко, което не е здраво и изградено от Него, рухва. Всички изпитания, които Отец е наложил върху църквите …

Нататък ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – IV ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – III ГЛАВА

3. ИЗПИТАНИЕТО НА ПЪТЯ (ИЛИ ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В САРЕПТА СИДОНСКА) Съществуват много изпитания в живота на човека. Но смея да твърдя, че ако има изпитание, свързано само с възходящ Път нагоре, то това е изпитанието в живота на пророк Илия, което Бог Отец духовно е запечатал и като Лична програма на Святия Дух за …

Нататък ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – III ГЛАВА