ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

2. ВЪНШНАТА ДРЕХА НА ЛЕВИАТАНА Нека да разберем какво представлява външната дреха на Левиатана. Преди всичко това е дрехата, с които той се изявява на света. Всеизвестна е поговорката, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Ето защо, за да бъде Левиатанът приет от света, той ще се облече в привлекателна дреха. Дреха, която …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

АВАДОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РЕЛИГИИТЕ И ЗОДИАКА НА АВАДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Искрено вярвам и се надявам, че както на мен Исус даде проглеждане и разбиране за бездната на Авадон, така и ти получи същото разбиране. А това разбиране е като врата, зад която стават явни много от тайните, които са били скрити за …

Нататък АВАДОН – IV ГЛАВА