ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С МЕЧА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ (Или за сетнината на нечестивите поклонници на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! Тази пророческа книга би останала непълна, ако по благоволението на моя Господ Исус Христос не ти разкрия и последното страшно видение, което ми беше дадено в Залата на Божия Яростен Гняв. В пророческите книги, …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ РОГ НА СЪБЛАЗЪНТА (Или как дяволът възнаграждава вярата на чедата си) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до видението, което разкрива последната от стените на хвърления зар – стената на рога. Преди да те въведа в това ужасяващо видение, аз искам да те подготвя за нещата, които ще …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VII ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ЧАША НА СЪБЛАЗЪНТА (Или как дяволът прави завет на блудство със сърцата на поклонниците си) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли ще бъде пресилено, ако ти кажа, че целият ми съзнателен живот за Господ премина в пиенето на Неговата Чаша и в благодатно изпълване с Духа на Новия Завет. …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VI ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ЛУПА НА СЪБЛАЗЪНТА (Или как човеците споделят очите си с очите на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! В тази последна година вярата ми в Исус нарасна многократно. Пред сърцето ми се откриха нови хоризонти, ново познание, нови просветления и откровения. А най-ценното, което Господ ми даде от Себе Си, беше …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – V ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ОГЪРЛИЦА НА СЪБЛАЗЪНТА (Или за отделянето на човеците в гордостта на дявола) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След написването на видението, свързано със златната корона, дяволът засили твърде много жестоките си отмъщения върху мен. Една остра и непоносима болка сграбчи главата ми, сякаш че бях хванат от клещите на менгеме. …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – IV ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА КОРОНА НА СЪБЛАЗЪНТА (Или за поклонението и царуването на човеците с дявола) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има изпитание за нашата вяра в Господ Исус Христос, което да превъзхожда по тежест всички останали изпитания, то това е изпитанието, свързано с поклонението и царуването. Защото поклонението ни пред Бога е …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – III ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ПРЪСТЕН НА СЪБЛАЗЪНТА (Или за обвързването на човеците с дявола) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дълго време не можех да започна писането на тази глава и изявата на видението, свързано с нея. Една огромна скръб притисна сърцето ми за много дни, тъй щото не ми беше възможно дори да мисля. …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – II ГЛАВА