ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДАНИИЛ И ДАРИЙ Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли посланието, което Исус ти дава с тази книга? Разбираш ли пророческия прицел на думите, свързани с Елам и Мидия? И проумяваш ли, че всички ние днес живеем във времето на умноженото беззаконие? Време, за което Исус предупреди: “Но понеже ще се умножи …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – III ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – IV ГЛАВА

4. МЛАДЕНЦИТЕ НА МАРИЯ И ЕЛИСАВЕТА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад, в годините на моите първи глътки от жива вода, аз няма как да не си спомня всичките сълзи на покаяние и отричане от живота на греха и смъртта. В онези първи дни и седмици, макар да съм бил малък и неукрепнал …

Нататък ЕМАНУИЛ – IV ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СМЪРТТА И ВЪЗНАСЯНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега сърцето ти притихне под мощната ръка на Бога. Защото по благоволението на Отца пред теб ще се разкрие тайна, замълчана от векове. С изявяването на тази тайна моят Господ ще унищожи всичките позиции на Езавел. Защото при все, че …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА

ВЕТИЛ II – III ГЛАВА

3. ДЕВЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ЗАЧАТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! От цялото си сърце и душа уповавам на моя Господ и Бог и вярвам, че не човеци, но Той управлява лъчите на Ветил, като им посочва кое сърце да докоснат и в кой дом да възцарят божественото Му Присъствие. Бяха години …

Нататък ВЕТИЛ II – III ГЛАВА

ВЕТИЛ II – II ГЛАВА

2. ОСМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Много пъти през годините на слугуването ми пред Господ, аз съм искал да отворя устните си и да благовестя на Божието домочадие най-дълбоките тайни на Божието Царство. Тези тайни, които наистина да ни превърнат в поколение на победата и триумфа над …

Нататък ВЕТИЛ II – II ГЛАВА