РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

1. КЪРВЯЩОТО БОЖИЕ СЪРЦЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Плачи за изгубените, като за най-скъпи синове на Божиите чресла! Плачи за гордите, като за безумни, които се подхлъзват и падат в пропаст! Плачи за неверните, като за човеци, обърнали главите си назад, които с кикотене и възклицание слизат в дълбочините на рова! Плачи за неблагонадеждните, …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не мога да обясня ревността, с която Господ идва към сърцето ми, за да ми дава Своя Пророчески Глас за всички църкви и вярващи. Но в едно съм сигурен и то е, че Апостол Яков съвършено точно ни е предал колко ревниво е Божието Сърце. …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – НАЧАЛО

АРФАТА НА ДАВИД III – IV ГЛАВА

4. СТРУНАТА НА БОГОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! От позицията на един, който получи изобилна Благост и Милост, аз днес мога да ти кажа, че Бог наистина подари на сърцата ни една необикновена книга. Едни чудни и прекрасни видения, които могат още повече да ни приближат до Божието Сърце и да ни направят …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – IV ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА ПОКАЯНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво бихме правили ние без верността и Любовта, с които Исус ни посещава всеки ден. Аз не зная как бихме оцелели в това най-страшно и грешно време, ако у Сърцето на нашия Благ Отец нямаше за нас Милост и опрощение. Когато погледна назад …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – II ГЛАВА

2. СТРУНАТА НА БРАТОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! През всичките години на моето служение пред Бога аз съм мечтал и копнял да намеря хора, на които да дам любовта си и в които да намеря Божията Любов. Благодаря на Бога, защото Той даде успех на търсенето ми, като ми прибави верни и прекрасни приятели. …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – II ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – I ГЛАВА

1. СТРУНАТА НА БЛАГОЧЕСТИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години Исус многократно ми даде видения, свързани с Благочестието. Аз никога няма да забравя Неговото водителство, когато Той ми показа силата на Благочестието в живота на Йосиф. А от оня миг, когато сърцето ми зърна шарената дрешка на Божия възлюбен, аз разбрах, че …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – I ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Господ Исус Христос, Комуто служа с духа и сърцето си, в ръцете ти попада продължението на пророческите видения, свързани с осмострунната Арфа на Давид. Видения, които напълно промениха моето сърце, както се надявам да променят и твоето. След написването на виденията, свързани с …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – НАЧАЛО

АРФАТА НА ДАВИД II – IV ГЛАВА

4. СТРУНАТА НА СЕБЕОБУЗДАНИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега книгата ще продължи с четвъртата от Струните на Давидовата Арфа, след която, според изричната ми заповед от Господ, ще има кратка пауза преди останалите четири Струни. Причината напоследък Исус да “накъсва” книгите с пророчески видения, давани на сърцето ми, не е в моята липса …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – IV ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД II – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА СМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За написването и проумяването на виденията, свързани със Струната на Смирението, Господ подложи сърцето ми на твърде голямо изпитание. И аз, подложен на Божия изпит, трябваше да събирам в шепите си всички животворни поуки и всичкия възможен разум, който Господ ми даваше през времето на самото …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – III ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД II – II ГЛАВА

2. СТРУНАТА НА НЕЗЛОБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия видението от Господ Исус, свързано със Струната на Незлобието, аз искам да знаеш, че днес сърцата на всички ни се нуждаят от изобилно и съвършено познаване на Божието Сърце. Ние живеем в свят, който с всеки изминал ден потъва все повече и …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – II ГЛАВА