ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЕТО НА ХРИСТОВОТО СМИРЕНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През последните няколко години Святият Дух изработи в сърцето ми една особена сърдечна нагласа. Това беше нагласа да живея в Живота на Исус и да търся смисъла на съществуването си в страниците на Христовите Евангелия. Образно казано – аз сякаш се отделях …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – VI ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЕТО НА ХРИСТОВАТА БЛАГОУГОДНОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Святият Дух свидетелства мощно на сърцето ми, че след прочита на тази пророческа книга много християни ще се почувстват като прогледналия Вартимей. Те най-сетне ще разберат колко голяма е разликата между царуването и слугуването. Те веднъж завинаги ще проумеят, че цената за …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – V ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЯТА НА ХРИСТОВАТА СВЯТОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз със сигурност не зная колко Божии човеци през тези две хиляди години християнство са станали наистина Жертви Господни, за да разрушат наложеното религиозно статукво от духа на Антихрист. Аз дори силно се съмнявам, че е имало толкова могъща вълна на Освещение, …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЯСНО ОЧЕРТАНИЯ ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има пророчески книги, за които в пълна степен важат изключителните стихове, изречени от пророк Захария: “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на Силите…” (Захария 4:6)  Ето така, прегърнал Духа на моя Господ и Бог, аз успях да …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – II ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – III ГЛАВА

3. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА РАДИКАЛНАТА СВЯТОСТ (ИЛИ КАК ДА СЕ ТЪЛКУВА ПРИТЧАТА С ДЕВИЦИТЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз вярвам, че като духовен човек, който е следвал Господ Исус Христос поне през последните седем години, ти ще си дадеш ясна сметка, че виденията от Бога се приемат със сърцето, а не с логиката …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – III ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ТРИТЕ КРЪСТА НА ГОЛГОТА (АПОСТОЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВРАТИТЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какво си преживял в сърцето си след прекрасните видения в Небесния дом на Апостол Павел. Защото само Святият Дух може да докосва и придава Христовата Вяра на сърцата ни. Но точно тук …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НАДПИСА НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път ще ти кажа, (както често правя в книгите си), да помолиш Святия Дух за съвършен контрол върху мислите си и сърцето си. Нещата в духовния свят се приемат духовно, а не плътски. Понеже всяка плътска представа ще се …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

3. ПЛОДОВЕТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЛИ КОГА ПЕЛИНЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕКТАР Братко мой! Аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че: “Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30) Всичко, което човек би сторил против Божиите слуги, пророците, би било само, за да се причисли към онези нечестиви, които …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – II ГЛАВА

2. “САВЛЕ, САВЛЕ, ЗАЩО МЕ ГОНИШ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Само Господ Исус може да потвърди в сърцето ти с цената на какво ужасно гонение и угнетение са написани всички страници на тази пророческа книга. Истината е, че измежду многото предизвикателства към силите на лукавството и мрака, тази книга е Божията ръкавица, хвърлена против …

Нататък РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – II ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С АВРААМ И ПАВЕЛ (ИЛИ КАК СЕ СЪКРУШАВА ДУХЪТ НА МАМОН) И така, скъпи ми братко, ангелът Господен направи видението със съдебния процес да се прекрати и само след миг бях въведен от него в съвършено бяла стая, където ме чакаше Господ Исус Христос. Като Го видях, аз паднах на коленете си и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА