СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_4

4. СЪГЛАСИЕТО НА ЕДИН ДУХ - ВИСША СТЕПЕН НА СЪГЛАСИЕ В тази глава стигаме до един от най-великите върхове в християнската вяра. Това е постигането на онова съгласие между вярващите, с което съвършено се изпълняват думите на Исус: “Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_4

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РОДА НА ЕЛИАКИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли мога да дам простор на всички неизказани думи, които изпълват духа и сърцето ми след видението, което Господ ми даде да преживея в Небесния Ерусалим. Тогава със сигурност тази пророческа книга би набъбнала от хваление и славословие към Отца, Сина и …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – III ГЛАВА

ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТЕЖЕСТТА НА ГОСПОДНАТА КОРОНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз съм сигурен, че по един или друг начин християнската религия на този свят се е опитала да впечатли всички ни със своя блясък, помпозност и пищни ритуали. И всички ние сме виждали неведнъж как изглеждат епископите, владиците и патриарсите на десетките …

Нататък ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – II ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

3. “ЖЕНО, ЕТО СИН ТИ...” Братко мой! Стана ли ти скъп Апостолът на Христос и Пророкът на Отца? Стана ли ти ясно, че когато искаш да бъдеш близо до Сърцето на Бога, то непременно ще потърсиш Лоното на Исус? И докато някои бързат да вземат от трапезата онова, което може да се яде и излязат …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – II ГЛАВА

2. УЧЕНИКЪТ, КОЙТО СТАНА СЛУГА (ИЛИ ЗА ТАЙНАТА НА ГОСПОДНОТО ПРЕБЪДВАНЕ) Братко мой! Внимаваш ли на думите на Господ? Следиш ли мисълта Му? Разбираш ли, че ако тези тайни на Словото Божие слизат точно в това време, то е, защото пред очите на Бога ние сме човеците, които трябва да изпълнят сърцата си със съвършеното …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – II ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

1. АЛФАТА И ОМЕГАТА Скъпи ми братко! Нека думите в тази книга, които Святият Дух ми дава да запиша за твоето насърчение и просветление, станат основа за истинското ти стоене в Словото на Бога и в Неговия Живот. Защото във времето на Господ Исус и Неговото земно служение Небесният Отец задвижи най-прекрасните и съвършени съдби. …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Нека душата ти величае Бога Отца и нашият Господ Исус Христос! Нека сърцето ти не спира да хвали Небесния ни Баща за всичките Му благи милости, които Той заръчва за чедата Си. Защото там, пред Трона Му, стои Човешкият Син. Там в Славата Божия стои Исус Христос от Назарет. …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – III ГЛАВА

3. “ДОПЪЛНЕТЕ И ВИЕ, ПРОЧЕЕ, МЯРКАТА НА БАЩИТЕ СИ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Има една истина, която всички трябва да проумеем и осмислим. И тя е свързана именно с наследството на бащите, сиреч, чедата. Когато моите очи видят някое дете с недъг, Бог мигновено запалва сърцето ми с милост за това създание. Защото то …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – III ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В СТРАННОПРИЕМНИЦАТА След последните думи на Господ ние влязохме в странноприемницата. А там Той ми заповяда: “Постави страдалеца на дървения нар в ъгъла, а ти ела с Мен, защото сега ще говоря със самия съдържател…” Послушах Исус и занесох пребития човек до самия нар, като го поставих да легне. След това се приближих …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имам потвърждение в сърцето си от моя Господ и Спасител, че след всичкото изобилие от пророчески видения и Небесни послания, сега предстои най-трудният етап в съдбата на Божиите чеда. Този най-труден етап се дължи на факта, че Исус е извървял всичкия възможен път до нас, а …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – НАЧАЛО