КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

2.ЕРИХОН ИЛИ ЗА ПОГЛЕДА КЪМ ВОЕНАЧАЛНИКА “В деня, когато събереш силата си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората…” (Псалом 110:3) Две хиляди години нашият Господ е чакал за изпълнението на това обещание от Небесния Отец. Днес то се изпълнява. …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

АВАДОН – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ПОГРОМА НАД ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ, АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА В БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Много трагедии са преминали по лицето на този свят. Едни – по-големи, а други – по-малки. И по един или друг начин човечеството е успявало да превъзмогне Злото, било с цената на много жертви, било с цената …

Нататък АВАДОН – VII ГЛАВА

АВАДОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА ЧРЕЗ АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Никога в цялата си история този свят не е бил толкова демонизиран и опустошен от измама, колкото е в тези последни месеци и години преди явлението на човека-Антихрист. Нашествието на окултните вярвания, на Зодиака и хороскопите, на НЛО и контактьорите, …

Нататък АВАДОН – VI ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПЕТТЕ ПОКОЛЕНИЯ ОТ ДЪРВОТО НА СМЪРТТА И АДА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Божият Път има смисъл, само, ако бъде извървян до самия му край. Друг е въпросът, че на този Път човек ще плати цената, която е нужна, за да го извърви. Аз благодаря на моя Господ, че вървях в …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – III ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВЕНЕРИАНСКАТА АМБИЦИЯ НА ЛУКАВИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има трагедия в живота, то тя е пълна за тези човеци, които не познават Светлината на Божието Спасение. Твърде тъжно е да видиш хора, които живеят заради самото съществуване, сиреч, заради факта, че са се родили на земята. Докато не срещнат …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – II ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – I ГЛАВА

1. “КАК СИ ПАДНАЛ ОТ НЕБЕТО, ТИ, ДЕННИЦЕ, СИНЕ НА ЗОРАТА…” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Тъмната и зловеща същност на дявола е била на прицел в много от пророческите книги, които написах, но най-вече в посланията от Кръга на Солта. Пронизан, развенчан и съкрушен от Божията Истина, Сатана днес вече не може да …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА НОЯ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДНИТЕ НА НОЯ В ЗЕМНИТЕ МЕСТА (НЕЧЕСТИВИЯТ ПОТОП НА ГОЛЯМАТА РЕКА ЕФРАТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усърдно и горещо моля моя Господ да ми даде най-убедителните думи и най-помазаните слова, за да направя посланието на тази книга напълно разбираемо за теб. Нека като начало да ти припомня едни трагични събития, …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – III ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VII ГЛАВА

7. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА “Дойдете, събирайте се за Великата Божия Вечеря...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Един огромен товар върху плещите ми е на път да извърши всичката съдба, заради която Господ ми е заповядал да го нося. Няма да ти кажа, че ми е било лесно през всичките тези години …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VII ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СБЛЪСЪКА МЕЖДУ ЦЪРКВАТА И БЛУДНИЦАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство на вярата ми, за което сърцето ми е платило най-скъпата цена, то това непременно е категоричното ми разминаване с пътя и духа на всичките светски църкви. Не пиша това, за да търся нови конфликти или да предизвиквам нови …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – I ГЛАВА

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАТА ГВОЗДЕЯ ОТ ПЕРГАМЕНТА НА ПРОРОК ИСАЙЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми се изпълва с блаженство, и духът ми с неизразима радост при мисълта, че Духът на тази пророческа книга ще се превърне в Ключ на Давид, и Сам Господ ще даде на Верните Си най-скъпоценния от Небесните Си …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – IV ГЛАВА