ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА ПРИСЪДА НАД ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С цялото си сърце благославям моя Господ и Бог, Който ме направи да устоя и превъзмогна над всичките атаки на старовременната змия, която е дявол и Сатана. И сега ти казвам да знаеш, че за тази Свята пророческа книга се е платила …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VIII ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА НЕИЗМЕННОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Благословен да е моят Господ и Бог, понеже Той остава неизменен при каквото и да било стечение на обстоятелствата. Той е като бяла и искряща Канара на върха на планината. Човеците се раждат, остаряват и умират, но Той остава Същият. Човеците се изменят …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VII ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА НЕПОДКУПНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото повече тази пророческа книга върви към края си, толкова по-уплашен и разтреперан е дяволът. Понеже той, ако и да е лишен от разум, знае, че му остава много малко време. И ако ти си представиш как Бог е прострял искрящата Си ръка …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VI ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЕТО ОПРОЩЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Много пъти през годините аз получавах писма от Божии чеда, които искрено недоумяваха и не можеха да си обяснят на какво се дължи Божието благоволение над сърцето ми. Едни от тях смятаха, че това се дължи на моите молитви: “Ти, братко, много се …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – V ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много начини да угодиш на Божието Сърце и да накараш Господ да се удоволства в живота ти и да го вижда като благоухание за Небесното Царство. Но онова, което ще те съедини завинаги с Него, е безрезервно да уповаваш на Божията Справедливост. …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – IV ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЕТО СМИРЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Човешките отношения в този свят са изтъкани от много образи. От образ на император до образ на роб. От образ на диктатор до образ на угнетен. От образ на директор до образ на подчинен. От образ на учител до образ на ученик. И …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – III ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз отдавна съм наясно, че няма да намеря нито пълно приемане, нито всеобщо одобрение, нито каквито и да било църковни почести и ръкопляскане. Но това е още една основателна причина да не отстъпя нито на йота от призванието си. Беше време, когато пишех …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – II ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! С толкова много мъка и човешко нещастие е пълен светът, щото не минава и седмица без очите ми да се напълнят със сълзи поради Злото, което връхлита човеците. Не минава седмица, без да забележа клошарите, които ровят с пръчка в боклуджийската кофа на …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VII ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ Братко мой! Верни ми приятелю! Десет години Святият Дух съвършено изпълва сърцето ми за книгите, които пиша. И десет години аз не преставам да се възхищавам на Неговото прекрасно присъствие, което Словото нарича “Божия Благодат”. Беше време в живота ми, когато пастири-наемници проповядваха на сърцето ми, че Божията …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VI ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ИСТИНА Братко мой! Верни ми приятелю! Представи си как един пленник на дявола е живял толкова години в тъмницата, щото тя вече се е сраснала с всичката му представа за битието. Този пленник никога не е имал друг поглед към света, освен през тъмнината на килията си. Той никога …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – V ГЛАВА