СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IX ГЛАВА

9. КАНАРАТА И ПЕЩЕРАТА - ИЗХОДНИЯТ ПЪТ ПРЕД АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ Ако има нещо у нашия Господ, което да е толкова чудесно и съвършено, то това е Неговата Милост и дълготърпение към грешните. Бог не иска никой да загине. Словото Му казва, че Той не благоволи дори в смъртта на нечестивия. Колко по-малко Бог иска …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IX ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VIII ГЛАВА

8. ПЪТЯТ НА ВАЛААМ ВЕОРОВ ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ЧАРОДЕЙСТВОТО Така, както една планина се извисява пред погледа на човека и най-могъщото в нея е нейният връх, така и в активността на духа на Содом има връх и този връх е чародейството. Искам да знаете, че както молитвеният живот на християните отваря пътя на Божията …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VIII ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VII ГЛАВА

7. ИЗМАМАТА НА НЕУТВЪРДЕНИТЕ ДУШИ ИЛИ ЖЕТВАТА НА ХАМОС И МОЛОХ Едно от най-опасните оръжия на дявола против вярата на християните е тя да бъде атакувана в зародиш, още тогава, когато духовният човек не е укрепнал и трудно може да различава Доброто от Злото, Истината от лъжата, думите на Духа от думите на душата и …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VII ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VI ГЛАВА

6. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ - ПЕТНА И ПОЗОР В ЦЪРКВАТА В тази глава искам да насоча вниманието ви върху една тенденция, която все повече и повече ще се засилва до времето на свършека. Това е тенденцията на дявола да държи Христовото Тяло с петна, да опозорява духовното общение между вярващите и така да изолира мнозина …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VI ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – V ГЛАВА

5. УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ДНЕВНИЯ РАЗКОШ И ЗАПЛАТАТА НА НЕПРАВДАТА Когато за първи път Бог ми даде да разсъждавам върху стиховете от посланието на Апостол Петър, аз бях много изненадан от собствения си ум, който не искаше да разбере Божиите истини. Питах се: “Как е възможно някой да съгрешава и да вижда в това повод за …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – V ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IV ГЛАВА

4. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ - ЖИВОТНИ БЕЗ РАЗУМ Една от най-важните задачи на духа на Содом е да придава на жертвите си качествата на Сатана. А главното качество на падналия херувим през всички векове на падението и беззаконието му е липсата на разум. Именно към него се обръща Соломон в притчите си, като казва: “О …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IV ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – III ГЛАВА

3. МОАВ И АМОН - УБИЙЦИТЕ НА ДУХОВНОТО ОБЩЕНИЕ С БОГА Вече разбрахме как се родиха Моав и Амон. Те станаха родоначалници на две богопротивни племена, които някога заставаха против Израил, а днес застават против Църквата на Господ Исус Христос. Искам да знаете, че когато говорим за духа на плътската похот, то в понятието “похот” …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – III ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

1. ПРОБЛЕМЪТ НА ЛОТ Неслучайно избирам личността на този човек като първи фокус на разсъжденията ми за империята Содом. Библията ни показва, че Лот беше племенник на Авраам. И когато Авраам излезе от Ур Халдейски, Лот го последва. Това сигурно би накарало мнозина да видят в Лот мъж, достоен за подражание. Но истината е, че …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВИТЕ ДЪЩЕРИ Скъпи братко, книгата все още не е приключила с духовния поглед върху Содом, но тук моя Господ Исус прави една крачка напред, за да разбереш някои дълбоки духовни истини, които дяволът никога не е искал да бъдат явни за Божия народ. Няма защо да те убеждавам, че Лот имаше нечистота …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – III ГЛАВА

ВЕТИЛ I – V ГЛАВА

5. ЧЕТВЪРТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТА ТВЪРДОСТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че след третия лъч от Ветил животът ти за Господ Исус Христос и Небесното Царство никога няма да бъде същият. Защото всичко, от което се нуждаем – днес и сега – е промяна. Промяна в отношението ни към …

Нататък ВЕТИЛ I – V ГЛАВА