ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА

1. ПЪРВОРОДНИЯТ НА СМЪРТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След като през изминалите години Господ посещаваше сърцето ми и ме даряваше с дълбоки просветления и изобилна мъдрост, аз бях убеден, че и тази книга ще бъде написана на един дъх. Но не беше така. Защото за първи път в моя живот за Бога аз …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА