КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – I ГЛАВА

ПЪРВА ЧАСТ: ЛЪЖАТА - КЛЕТКА ЗА ЧОВЕКА ЧОВЕШКИЯТ ВОТ, ДАДЕН ЗА ДЯВОЛА “Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща…” (Йоан 8:44) Нека в тази глава духовно да се пренесем назад, в мига преди грехопадението …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – I ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – VI ГЛАВА

ШЕСТА БЕСЕДА: ЗАКОНЪТ НА СЛОВОТО Има случаи в живота, когато ни налягат мъката и отчаянието. Тогава сме в ситото на дявола и той е решен на всяка цена да победи вярата ни в Исус. В такива мигове парливи въпроси бодат като остен душите ни и ние нямаме покой. “Защо, Господи? Каква е тази дяволска сила? …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – VI ГЛАВА

ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – IV ГЛАВА

4. ПЪРВИЯТ ДЕН НА ИСУС В ТЪМНИЦАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да освободиш ума си от всякаква представа, че Господ Исус ще слиза в сърцето на земята, за да проповядва благовестието на умрели вълци, лисици, чакали, хиени или лъвове. Вярно е, че в указа на Ниневийския цар изрично се упоменаваше човек и животно …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – IV ГЛАВА

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VI ГЛАВА

6. КОГА ЕДНА ПЛЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТРУП? Отново, за кой ли път, аз ще насоча вниманието ти към Адам и Ева. Искам да знаеш, че Книгата Битие е Книга на Началата и когато някой бъде воден от Бога да открива причините и следствията в първите глави на “Битие”, то такъв е воден от Дух …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VI ГЛАВА

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – V ГЛАВА

5. КОГА ЕДНО ТЯЛО СЕ ПРЕВРЪЩА В ПЛЪТ? Искам да знаеш, братко мой, че това е една от темите, за която дълго трябваше да стоя пред Бога и да искам Неговия поглед и ум. Преди да вляза в дълбокото искам да ти кажа кой стих от Библията светеше в ума ми, когато пристъпих в разглеждането …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – V ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – II ГЛАВА

II. ДОБРОТО И ЗЛОТО В тази тема ще се спра на възникването на Доброто и Злото. Този въпрос винаги е вълнувал сърцата на християните. Липсата на неговия точен отговор дълго време е била проблем и пред моето сърце. Когато Бог взима Адам и го поставя в Едемската градина, вече са налице Доброто и Злото. Имаше …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – II ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – I ГЛАВА_1

I. КНИГАТА НА ЖИВОТА 1. СЪЗДАВАНЕТО НА ЖИВОТА За да разберем Книгата на Живота трябва да имаме правилния поглед върху Живота, като високоорганизирано сложно съществуване, в следствие на отношения между дух и материя. Светът, в който живеем, ни интригува с две главни реалности - съществуващата и живеещата материя. От своя страна те свидетелстват за творческата …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – I ГЛАВА_1

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – X ГЛАВА

10. ВЕЛИКАТА БЛУДНИЦА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА Най-чудесната заповед, която някога Бог издаде пред първите човеци, бе заповедта за Живот. Бог бе създал две прекрасни създания, пълни с жизненост и младост. И тогава бе им казал: “Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я...” (Битие 1:28) Адам погледна на Ева и …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – X ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

1. ПРЕУМНОЖЕНАТА СКРЪБ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали ти разбираш в пълнота какво ще рече да работиш за награда, която Отец ще ти даде чак горе в небесата. Но тук и сега искам да ти кажа, че измежду многото изпитания върху вярата на Божиите чеда - това с Наградата е най-голямото. …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – I ГЛАВА

1. СЪНЯТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво изпитва един астронавт, когато погледне през илюминатора на космическия кораб. Със сигурност сърцето му плува в неописуем възторг от наслада и щастие. Защото този избраник на съдбата вижда с очите си онова, което милиардите долу не биха видели. Но аз смея да …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – I ГЛАВА