МЪДРОСТТА НА АГУР II – V ГЛАВА

5. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТОТО ВЕЛИЧИЕ И БЛАГОРОДСТВО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че книгата, свързана със скъпоценните камъни на Отеческото разпознаване стигна до последния камък, който Господ щеше да покаже на сърцето ми. За себе си вече зная, че виденията в тази книга утвърдиха още повече вярата ми. Нещо повече - аз …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – V ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – IV ГЛАВА

4. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА ИЗВЪНРЕДНАТА МЪДРОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече Мъдростта на Отца изпълва сърцето ми, толкова повече съм убеден, че ние живеем във времето, когато Бог изковава най-твърдите и най-скъпоценните камъни за Своя Небесен град. Понеже скъпоценността на един камък е не само в неговото благородство, но в твърдостта, която …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – III ГЛАВА

3. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТОТО НАСИЛИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За да ми покаже петия от скъпоценните камъни на Отеческото разпознаване, Господ искаше сърцето ми да види неща, които са свързани именно с разпознатото насилие на дявола. Затова, като взе петият камък от Небесната стая на Агур и го прибра в мантията Си, …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – III ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – II ГЛАВА

2. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТАТА НЕПОСТИЖИМОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че от последното изречение на предишната глава до първите думи на тази премина една седмица. Седмица на натиск до пръсване. Седмица на главоболие и болки в костите. Седмица, в която разбрах, че залогът на тази последна пророческа книга е твърде …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – V ГЛАВА

5. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТАТА НЕНАСИТНОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми още стои разтърсено от виденията с поколенията на лукавия, които Исус ми разкри във втория от скъпоценните камъни на Отеческата Мъдрост. Когато човешкото сърце види подобни видения, то не може да не извика към Исус: “Господи мой, защо? Защо са се …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – V ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – IV ГЛАВА

4. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че осъзнаваш колко съдбоносни за сърцето ти и живота ти са тези пророчески видения, свързани със скъпоценните камъни на Бога и Отца. Ето, казвам ти, че Небесното Царство на Исус щеше отдавна да е слязло на земята, ако …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – III ГЛАВА

3. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА БОЖИЯТА ДОСТАТЪЧНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная колко още му е останало на този грешен и бунтовен свят. Но мога със сигурност да кажа, че Небесният Отец вече утвърждава последните скъпоценни камъни в Своя Свят Дух, преди изцяло да сглоби в едно Небесният Ерусалим. И ето по тази …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – III ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ ДОМ НА АГУР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ Исус с всичката ревност на сърцето си. Аз се моля върху Божиите чеда да слезе всичката Светлина и Любов на Бога. За да разберат, че е останало много малко време. Толкова малко, щото всеки ден вече …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – I ГЛАВА