СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

1. ПРОБЛЕМЪТ НА ЛОТ Неслучайно избирам личността на този човек като първи фокус на разсъжденията ми за империята Содом. Библията ни показва, че Лот беше племенник на Авраам. И когато Авраам излезе от Ур Халдейски, Лот го последва. Това сигурно би накарало мнозина да видят в Лот мъж, достоен за подражание. Но истината е, че …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – II ГЛАВА

2. ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН ПО ВРЕМЕТО НА ИСУС ИЛИ ЗА ТРЕТИЯ РОД ЧОВЕЦИ Колко от нас знаят, че дяволът има потомство? Колко от нас си спомнят, че когато Бог прокле змията, Той каза, че ще постави вражда между потомството на жената и потомството на змията? Значи потомство ще воюва против потомство, понеже между тях Бог е …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – II ГЛАВА

В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА – II ГЛАВА

2. ЗЕМНОТО СЕМЕЙСТВО ИЛИ КАК СЕ РАЖДА ИСМАИЛ Знаеш ли, скъпи ми братко и скъпа ми сестро, че Бог наистина ни е обдарил с най-голямата сила - силата на вярата, която е в Неговият Син Исус Христос. Ние нямаме по-голямо благословение за сърцата си от вярата в Исус. Защото тази вяра е свидетелството вътре в …

Нататък В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА – II ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С АВРААМ И МЕЛХИСЕДЕК Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има мигове в живота на човека, когато умът му е удивен, а сърцето му - прекомерно развълнувано. А удивлението и вълнението идват само тогава, когато Исус реши да ни докосне с Дух на мъдрост и на откровение. Тогава очите на сърцата ни се …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – II ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – I ГЛАВА

1. ДУХОВНОТО ПЪТУВАНЕ В “БИТИЕ” Ето как започна моето духовно пътуване със Спасителя Христос. В миг, когато бях се отдал на размисъл и исках напълно да освободя душата си от белезите и раните на всякакви удари, които преживявах, Исус дойде към духа ми и сърцето ми, като каза: “Укрепи се и се възрадвай, защото благоволението, …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – I ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

“Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, - подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви...” (Лука 17:28-30) “Помнете Лотовата жена. Който иска да …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че след виденията, които Исус даде на сърцето ми, изпитвам не просто победа, но триумф над дявола. Защото той наистина е най-голямото духовно нищожество, осъдено и проклето да остане проклето. Аз зная, че Словото на Бога няма да …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С АДА, БЕЗДНАТА И РАЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Винаги има миг в живота на човека, когато в съдбата му мощно се намесва Божията Сила. И тогава този човек или ще отдаде Славата на Бога, за да върви по Пътя на Живота или ще се върне назад, за да изтърве безвъзвратно …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – IV ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОГАТАША В ОГЪНЯ НА ПЪКЪЛА Братко мой! Верни ми приятелю! След прекрасното видение, което Исус ми даде с Лоното на Авраам, аз щях да преживея рязка амплитуда и това е напълно нормално. Зная, че след като Господ е въздигал сърцата ни нагоре и ни е дал да вкусим от блаженството на праведните, …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛОНОТО НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! Учудването и възхищението ми от моя Господ се засилиха още повече, когато разбрах от Него, че виденията Му няма да се движат според изречената притча за Лазар, но ще тръгнат отзад напред. И понеже все още не разбирах защо е решил така, Исус ми …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА