ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – I ГЛАВА

1. ДУХОВНОТО ПЪТУВАНЕ В “БИТИЕ” Ето как започна моето духовно пътуване със Спасителя Христос. В миг, когато бях се отдал на размисъл и исках напълно да освободя душата си от белезите и раните на всякакви удари, които преживявах, Исус дойде към духа ми и сърцето ми, като каза: “Укрепи се и се възрадвай, защото благоволението, …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – I ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

“Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, - подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви...” (Лука 17:28-30) “Помнете Лотовата жена. Който иска да …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че след виденията, които Исус даде на сърцето ми, изпитвам не просто победа, но триумф над дявола. Защото той наистина е най-голямото духовно нищожество, осъдено и проклето да остане проклето. Аз зная, че Словото на Бога няма да …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С АДА, БЕЗДНАТА И РАЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Винаги има миг в живота на човека, когато в съдбата му мощно се намесва Божията Сила. И тогава този човек или ще отдаде Славата на Бога, за да върви по Пътя на Живота или ще се върне назад, за да изтърве безвъзвратно …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – IV ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОГАТАША В ОГЪНЯ НА ПЪКЪЛА Братко мой! Верни ми приятелю! След прекрасното видение, което Исус ми даде с Лоното на Авраам, аз щях да преживея рязка амплитуда и това е напълно нормално. Зная, че след като Господ е въздигал сърцата ни нагоре и ни е дал да вкусим от блаженството на праведните, …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛОНОТО НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! Учудването и възхищението ми от моя Господ се засилиха още повече, когато разбрах от Него, че виденията Му няма да се движат според изречената притча за Лазар, но ще тръгнат отзад напред. И понеже все още не разбирах защо е решил така, Исус ми …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЯСТРЕБА НА МЕРЗОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Започвам тази глава след една продължителна агония от натиск върху душата ми, продължила седмици. Понеже и да исках, никак не можех да продължа писането на самата книга. Защото пред очите на сърцето ми беше застанал дух, който имаше твърде голяма сила. Под натиска на …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – V ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С АВРААМ И ПАВЕЛ (ИЛИ КАК СЕ СЪКРУШАВА ДУХЪТ НА МАМОН) И така, скъпи ми братко, ангелът Господен направи видението със съдебния процес да се прекрати и само след миг бях въведен от него в съвършено бяла стая, където ме чакаше Господ Исус Христос. Като Го видях, аз паднах на коленете си и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОРИТЕ И ХЪЛМОВЕТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Ние вече започваме пътуването в тази необикновена книга. Пътуването към Гласа на Възлюбения. Пътуването към онова духовно състояние, при което сърцето на човека е отворено за Гласа на Бога. От думите на Господ Исус, с които завърших предисловието, ти разбра, че сам Бог Отец …

Нататък ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – I ГЛАВА

ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – I ГЛАВА

1. УСКОРЕНИТЕ СТЪПКИ НА БОГА КЪМ ПОСТОЯННОТО ЗАПУСТЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли, че ако има абсолютен ужас в човешкото битие, то този ужас е равносилен на това да участваш с живота си в един демоничен сценарий, който Сатана е написал с всичката си възможна омраза и лукавство против Бога. Целта на тоя …

Нататък ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – I ГЛАВА