КРЪСТОПЪТЯТ НА ПОГИБЕЛТА

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА СЪДБАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ) Мили приятели на служение Мория! Тъмните облаци над този свят тепърва ще се сгъстяват и всичко, което Господ е записал във Вечната и Свята Библия ще се реализира пред очите ни. Аз искрено окайвам и съжалявам безпътните и помрачени от дявола поколения, които са готови да повярват на всякакви …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА ПОГИБЕЛТА

СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

АВАДОН – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ПОГРОМА НАД ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ, АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА В БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Много трагедии са преминали по лицето на този свят. Едни – по-големи, а други – по-малки. И по един или друг начин човечеството е успявало да превъзмогне Злото, било с цената на много жертви, било с цената …

Нататък АВАДОН – VII ГЛАВА

АВАДОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА ЧРЕЗ АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Никога в цялата си история този свят не е бил толкова демонизиран и опустошен от измама, колкото е в тези последни месеци и години преди явлението на човека-Антихрист. Нашествието на окултните вярвания, на Зодиака и хороскопите, на НЛО и контактьорите, …

Нататък АВАДОН – VI ГЛАВА

АВАДОН – V ГЛАВА

5.ВИДЕНИЕТО СЪС ЗНАМЕНИЯТА ОТ СКАКАЛЦИТЕ НА АВАДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Болката в гърба и ръката ми се ожесточи до такава степен, че сълзите рукнаха от очите ми, и аз съвсем се отказах да пия хапчета или да си втривам мазила, които да ме успокоят. Защото дяволска ярост не се успокоява, нито човек може …

Нататък АВАДОН – V ГЛАВА

АВАДОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РЕЛИГИИТЕ И ЗОДИАКА НА АВАДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Искрено вярвам и се надявам, че както на мен Исус даде проглеждане и разбиране за бездната на Авадон, така и ти получи същото разбиране. А това разбиране е като врата, зад която стават явни много от тайните, които са били скрити за …

Нататък АВАДОН – IV ГЛАВА

АВАДОН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БЕЗДНАТА НА АВАДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Твърде възможно е да усетиш силен вятър на гонение против сърцето си след прочита на книгата дотук. Но ти знай, че в нея слугата Господен се възправя против реален и жесток противник, който е силен да мами и помрачава голяма част от човечеството на …

Нататък АВАДОН – III ГЛАВА

АВАДОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТИЕТО НА АВАДОН, РАЗКРИТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Ако има чудовищен дух в царството на тъмнината и мрака, който да е въплъщение на абсолютния ужас, то той е ангелът на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки Аполион. Всяка човешка представа за неговата разрушителна сила …

Нататък АВАДОН – II ГЛАВА

АВАДОН – I ГЛАВА

1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!В този миг, когато пиша изреченията, свързани с тази първа глава от книгата, една мъчителна и страшна болка разкъсва гърба ми и дясната ми ръка – до такава степен, че натискам с болезнено усилие буквите по клавиатурата, за да въвеждам текста. Тази болка, дошла …

Нататък АВАДОН – I ГЛАВА

АВАДОН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Една най-изстрадана и твърде силна пророческа книга попада днес в твоите ръце. Книга, чиято тежест беше като планина за духа ми, и която не бих могъл да напиша без свръхблагодатното Присъствие на Святия Дух и изключителното водителство на моят Господ Исус Христос. Едва ли е нужно и …

Нататък АВАДОН – НАЧАЛО