ВИК КЪМ ИЗРАЕЛ!

Прости и забрави! Това е!
И нека да отсъди Бог!
Дори сърцето да ридае,
а мислите да бъдат в шок…

Със злото зло не се изтрива,
но става то всевластен зар.
Овен със гневна съпротива
приема рогове на звяр.

Един Манасий на Небето
получи Портата на Дан.
Забравил и простил в сърцето,
от Господ ще си оправдан…

Кръвта, която се пролее,
напомня само за Каин,
а пък убийците владее
един ужасен властелин.

Не бързай с никакви присъди,
защото Бог е Съдия,
и Той единствен ще пропъди
души при древната змия.

Сърце, което се е спряло,
и меча с прошка замени,
отхвърля всяко покривало
от стари времена и дни.

Най-верен смисъл да съгледа
във днешния опасен трус,
че всяка истинска победа
над Злото дава я Исус!

Стефан Главчев
(Възходът на падението)

Leave a Reply