ВЯРА В ДРУГО ВРЕМЕ

Светът чудовищен ярем е.
С проклети духове гнети.
И само с Вяра в друго време
спасявам моите мечти.

Завета мигом да разгърна
и връщам векове назад.
При моя Господ да се върна
като юдеин припознат.

Кръстителят да пророкува
отсред водите на Йордан.
Витесда да се развълнува
за някой клетник изтерзан.

Небето в миг да се отвори
пред верния Натанаил.
Да слизат ангели отгоре
върху чедата на Рахил.

Да се кача на планината,
от лъч Небесен озарен,
а дрехата, безмерно Свята,
да бъде за духа ми Ден.

Да видя Святата вечеря
със Яков, Петър и Йоан.
И аз сред тях да се намеря –
изпитан, верен, призован.

Закхей да зърна на черница
или слепеца Вартимей…
Навсякъде една Зорница
ще смазва тъмния злодей.

Със Нея искам да живея
и с чудо да се утеша.
По пътищата на Юдея
до Нея да вървя пеша.

И днес сърцето ми се моли:
При Теб, Исусе ни върни!
Да свършат тежките неволи
на най-усилните ни дни.

Живеем Словото Ти Свято.
Душите виж ни! Ти Си там!
Звездата Истинска, Която
за нас е Зов, Любов и Храм!

Стефан Главчев
(Бакърена паничка)

Leave a Reply