ЧЕТЕТЕ СЛОВОТО! ЧЕТЕТЕ!

Четете Словото! Четете!
Творецът ви е дал очи!
Едно разлистило се цвете
цъфти от слънчеви лъчи.

В прегръдките на Светлината
живейте всеки ден и час,
че Господ е платил цената
да бъде жив във всички нас.

Четете Словото! Четете!
Пълнете с вяра всеки ред.
Че с Кръв невинна в редовете
се ражда Святият Завет.

И който в стъпките Христови
повдигнал кръста си, върви,
разчупил плътските окови
Небесен Дух ще улови.

Четете Словото! Четете!
Победа то ще ви дари!
Не ще ви плашат враговете,
щом Огънят у вас гори.

И някъде оттатък Кръста,
към Божието Царство мост,
ще се равнявате по ръста
на възкресения Христос.

Стефан Главчев
(Птицата в теб)

Leave a Reply