КЪМ НЕБЕСНИЯ ПЪТНИК!

(трапеза на увещание)

Не се осланяй на покоя си,
държи ли го суетна връв.
Добрите хора носят пояси,
попръскани с Небесна Кръв.

А тези пояси са Истина,
родена не от този свят,
с които вярата пречистена
се пълни с Мир и Благодат.

Събирай своите съкровища
високо, в блясъка отвъд,
далече от лъжата, тровеща
човеци с похотлива плът.

Не ще те плашат съпротивите
на дух, заложил в пръст и тлен,
че Господ крепост е на живите,
в които с Огън е роден.

Той Смисъл, Прицел и Съдба ти е
във всички временни беди.
Достигнал с Него до Разпятие –
на Кръст пребъдвай, и бъди!

Че някога, докоснал Славата,
на Град от мрамор и рубин,
Христос ще заблести в жаравата
на твоето сърце… Амин!

Стефан Главчев
(Птицата в теб)

Leave a Reply