БИТКА НА ПОКЛОНИ

Светът е битка на поклони
и всеки носи свой престиж.
Но кой въпроса ще отрони:
Къде и пред кого блестиш?

До днес пустинния си пясък
събират светските звезди,
защото те си имат блясък,
а той усърдно се следи.

Души съглеждат отвисоко
пред някой фотоапарат.
И техните лъчи са стока
с цена, реклама и плакат.

Едвам удържат на тълпата,
жадуваща за автограф,
и с частен “Боинг” в небесата
лика си правят величав.

Такъв навярно е престижът
на вече звездния елит.
И всички медии се грижат
животът им да е честит.

Но нека в правотата ясен
опиша други светила.
Поклонът им, така опасен,
да зърне плът не би могла.

Отритнати или презрени,
но верни в Правдата поне,
пред своя Бог стоят смирени
и винаги на колене.

Да бъдат гонени им стига,
щом носят Образа Му Свят,
и Той в Духа Си ги въздига
да светят с блясък непознат.

Не може мракът да ги схване
или светът да ги прозре,
и някой, ако с тях остане,
за всичко пръстно ще умре.

Светът е битка на поклони.
Животът – избор на звезди.
Едните следват милиони,
с вериги в празните гърди,

а другите – едва малцина
удържат в своите лъчи,
понеже в свят като пустиня,
мнозината са без очи.

И нека верният не страда,
че скръб Небесните мори,
но гледащ бъдната награда –
на Господ да благодари.

Защото в адовите бездни
със гъстия и лепкав мрак,
ще паднат всички люде звездни
с поклон пред злия Божий враг.

А горе – с празнична позлата,
успяла в миг да полети,
на Господ Бог сред светилата,
една Невяста ще блести.

Стефан Главчев
(Птицата в теб)

Leave a Reply