РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 17 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятели! Приемете в сърцата си могъщото видение от Божието Светилище, свързано със Солта и Сярата. И като закопнеете за Божието животворно Изобличение – приемете го в сърцата си с всичката Ревност за Христос, на която сте способни. Едва тогава ще преживеете чудото, че сте Божия Сол, защото Господ ви е подарил едно бяло и Свято камъче, като съвършен залог за Вечност в Неговия Небесен Ерусалим!

Leave a Reply