ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 48 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с Реките на Времето.
С виденията в това послание Спасителят изобилно ще просвети сърцето ти с божествената Си Мъдрост и Разум, а Святият Дух ще те утвърди да пребъдваш в Реките на Божието Време до Мига на Вечността! За да бъдат Фисон и Гион прицел на всичката ти вяра, а Тигър и Ефрат да изчезнат от живота ти!

Leave a Reply