РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 16 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятели! Приемете в сърцата си Святото докосване от нашия Господ, с което Той ви потвърждава в Дух и Истина, че сте Солта на земята, с която се осоляват жертвените юнци пред Престола на Бог Отец! За да бъдете и пребъдвате като добри войници Исус Христови, запечатани в Светлината на Апостолския стих:
“Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели…” (1 Тимотей 6:12)

2 мнения за “РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 16 ЧАСТ

Leave a Reply