БЪДЕТЕ НА ДЪНОТО И МИСЛЕТЕ ЗА ВЪРХА!

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ДУХОВНОТО СКРИВАНЕ ОТ СТРАХА И УЖАСА НА ГЛОБАЛИЗМА)

Мили приятели на служение Мория! Преди девет месеца, воден от Господ Исус Христос, аз написах последното си духовно послание към всички вас и то касаеше пандемията от коронавируса и последната вълна на Разорителя. В останалото време ви направих съпричастни на няколко могъщи пророчески книги, които изговорих с нужното помазание, както и на няколко стихотворения, родили се в сърцето ми след последните събития на този свят. Излишно е да ви казвам, че светските владетели и управници ще доведат човечеството до най-страшната пропаст и до най-голямото падение пред Лицето на Всевишния. Защото в сърцата им няма страх от Бога, а князът на този свят е ослепил очите им и опожарил съвестите им.
Колкото и да гледах към Исус през последните месеци, толкова пъти Той ми даваше Небесното Си уверение, че служение Мория вече е дало всичкото Слово, потребно за живота и благочестието на Божиите чеда. И когато Разорителят видимо намали активността си чрез коронавирусната пандемия, а последният щам, наречен Омикрон, вече не беше толкова смъртоносен, аз духовно бях подготвен, че в историята на света ще се отвори нова страница, въпреки, че не знаех кой от тъмните играчи на духовната арена ще стане най-актуален. Просветените от вас помнят, че Господ ми даде да напиша последните Му предупреждения в пророческа книга, наречена “Кръстопътищата на душите”. И в посланието за “Кръстопътят на погибелта” Исус ни показа духовните посоки на света, които са предадени за изява на силите на Злото. А там са Разделителят и Глобализаторът. Разделителят е старовременната змия, която е дявол и Сатана. А Глобализаторът е духът на Антихрист, който подготвя света за явлението на Антихриста. Нека ви припомня думите на Спасителя от това могъщо послание:
“Ти съвсем вярно разпозна, че червеният змей е дяволът. Именно с окултистите и религиозните нечестивци той разделяше земята, за да я владее. Те поставяха границите на идеологиите, стълповете на владичествата, и зоните на влияние между Севера и Юга. Така светът винаги се клатушкаше и разкъсваше между религия и окултизъм, между чародейство и магьосничество, между теология и астрология. А тази диаметрална противоположност на духовните полюси в един най-късен момент от човешката история се превръща в проблем за силите на Злото. Защото Антихристът не идва да разделя, но да обединява. Не идва да чертае граници, но да ги заличава. А така посоките Север-Юг стават спирачка пред мисията му. Именно затова Сатана вече разчита на другите две посоки, защото при тях се подвизава Глобализаторът…”
Ако внимателно следите мисията на Разорителя, то ще забележите, че след като обиколи света с няколко вълни на коронавируса, той отново се върна към началната си позиция, тоест, в Китай, откъдето тръгна мълнията на Божия Гняв. Това мигновено беше забелязано от Глобализатора, защото пандемията беше спирачка пред Глобализма заради затворените граници на държавите и масовата психоза от коронавируса. А щом в духовния свят му се отваря поле за изява, то той непременно ще се възползва от него. Така духът на Едом (който е главният помощник на Глобализатора откъм Запада) започна още по-усърдно да разширява границите на Глобализма, които буквално се отъркаха до Русия и станаха заплаха за нейната териториална цялост и суверенитет. По-нататък вие прекрасно знаете какво се случи и ще продължи да се случва. Руските войски влязоха с превантивна решимост в Украйна, за да предотвратят влизането й във военния блок НАТО и да защитят рускоезичното население в Донецк, Луганск, Херсон и Одеса. И точно в този момент светът се обърна с главата надолу. Защото започна невиждана, нечувана и твърде яростна кампания против държавата и народа на Русия, които са едни от последните спирачки пред Глобализма. Князът на въздушната власт увеличи медийните вихри на пропагандата и русофобията до степен на мракобесие и тотално отрицание. Целият англосаксонски свят впрегна всичките си политически, икономически и военни сили, за да превърне Украйна в последния плацдарм за победата на Глобализатора. Без значение, че лишен от руските енергийни ресурси и полезни изкопаеми, светът си провокира криза, която ще отприщи свръхинфлация, глад, фалити и социални сътресения. Важното е тук да разбираме, че тъмните сили в духовния свят имат едни намерения, докато Западът има други намерения. Тъмните сили искат заличаването на границите между религиите, културите и националните държави, докато Западът вижда в една победена Русия розовите си сънища – един необятен и неразработен откъм ресурси Сибир, който ще му донесе стотици трилиони долари, просперитет и завидно икономическо и технологично бъдеще. Водещата сила при Запада е Алчността, а водещата сила при Глобализатора е сливането на религиите под сянката на окултизма в една универсална измама, която ще бъде белегът на звяра и числото на името му.
Такива до днес са събитията на света, мили мои приятели! Живеем на последната отворена страница в битието на човешката цивилизация и ни се иска Господ час по-скоро да я затвори. Страница, пълна с много огън и разорение, с много страшни вихри на агресивна пропаганда и абсолютна измама. И точно тук моите разсъждения ще приключат, за да ви направя свидетели на видението, което Господ даде на сърцето ми…
Докато се разхождах по крайморската алея и се възхищавах на чудносиния цвят на спокойното море, дочух Господ да ме пита:
“Искаш ли да видиш едно друго море, което не е синьо, но кървавочервено, и не е спокойно, но бушуващо с най-страшните вълни от създанието на света?”
“О, Исусе!” – отговорих аз:
“За слугата Ти е велика привилегия да слуша Гласа Ти и да следва водителството Ти!”
“Смири тогава сърцето си!” – ми каза Исус и продължи:
“Защото трябва да ти дам едно страшно и покъртително видение със започналия вече щурм на Глобализатора!
А ти сега Ми кажи:
Видя ли как Разорителят отново се върна в Китай, откъдето тръгна с мълнията на Божия Гняв?”
“Да, Спасителю мой! Видях това! И като зная, че в духовните посоки на него са отредени Изтокът и Западът, а на теб – Северът и Югът, си мисля, че Бог Отец заповяда на Разорителят да се върне в Изтока, за да се допусне и отвори поле за Глобализатора…“
“Точно така е, слуго Мой! Но ти помисли и Ми кажи:
Стихването на пандемията от коронавируса означава ли утихване на Божия Гняв? Стана ли светът по-смирен, кротък и покаян след няколкото вълни на коронавируса?”
“Не, Господи! Гневът на Отца се разпали още повече, защото лукавите дяволски човеци изтъргуваха Божието въздаяние, като прибраха гигантски печалби от ваксини, без да чуят нито един призив за Смирение и Покаяние! А аз вярвам, че Разорителят все още не е пристъпил към същинското разорение на нечестивия свят!”
“Виж тогава, че нечестивият свят от всички духове на Злото най-много обича да слуша духа на Антихрист със седемте му червея, които многократно поразих чрез виденията, които ти давах! Какво ще сторят тези червеи с всички онези народи и общества, които се възпротивят на Глобализатора?”
“Ах, Исусе! Страшно ми е да го помисля, но знам, че те ще превърнат света в едно голямо море, което да стовари вълните си върху всички пречки пред Глобализма. Езавел ще усили чародейната си власт чрез пропагандата на медиите. Корей ще усили военните си амбиции с яростния вой на Капитолийската вълчица. Мамон ще ликвидира банките и валутите, които не искат да бъдат послушни на Глобализма. Амалик ще пришпорва користолюбието и негов венец ще бъдат националните предателства на подкупни държавници. Молох ще подпалва с огъня на всякаква съблазън светските човеци, за да притъпи съвестите им за умноженото беззаконие. Моав ще зарови в пръстта и консуматорството презадоволените езичници. А Едом, като главен помощник на Глобализатора, ще измами правителства и народи, че вършат Волята на Бога…”
Господ ме погали утешително по главата, а след това с твърде сериозен Глас продължи да ми говори, като казваше:
“Виждаш ли колко просветено и мъдро остава сърцето ти, въпреки всичката съпротива на дявола против живота и служението ти? А това е така, защото ако и по плът да се разхождаш край брега на това синьо море, по Дух ти си с Мен дълбоко в Юга – на дъното на другото море, което ще видиш след малко. Там не могат да те повалят нито чудовищните бури, нито страшните вълни, нито което и да е от усилията на Глобализатора!
Но дали всички са при Мен на дъното? Дали всички очакват Мига на Грабването, когато в миг на око ще ги преселя в Моя свят на Благодат и Мир? И ти, като знаеш, че само на четиристотин километра от тебе има война, където се взривяват ракети, свистят снаряди и куршуми и гърмят артилерийски оръдия, можеш ли да си спомниш думите Ми в Евангелието, където предупредих всички ви за това най-усилно и жестоко време?”
“Да, Господи мой! Помня думите Ти! Защото Ти каза на всички ни:
“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания, тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят…” (Матея 24:6-10)
“Да, Стефане! Точно тези са думите Ми! Но колко от Моите си зададоха правилните въпроси, за да ги проумеят? Забелязваш ли, че “народ ще се повдигне против народ и царство против царство”? Кои народи имам предвид с думите Си? Защото ако Аз участвах във войните на света, то бих променил думите Си и те биха звучали така:
“Народ ще се повдигне против Народа Ми, и царство против Царството Ми!”
А има ли народ на земята, който да се повдигне против Народ на небесата? И има ли царство на земята, което да обяви война на Царството на небесата?”
“Исусе! Всемогъщи мой Царю! Ще Ти отговоря смирено с думите от Мъдростта на Агур, че Ти Си Царят, против Когото не може да се въстава! Войните на земята не са в територията на Святия Ти Дух, но в тъмната територия на човекоубиеца! Земните войни ще се случват винаги и навсякъде, където става преразпределение на територии и ресурси, на геополитика и доминация! Но Твоята Война ще се случи, когато слезеш от Небето с десетки хиляди Свои Светии, за да поразиш Антихриста при Армагедон с Дъха на устните Си и с явлението на Пришествието Си!”
Господ се усмихна на думите Ми, а след това продължи да ме пита, казвайки:
“Ако Аз съм предупредил Моите, че ще бъдат намразени от всичките народи поради Името Ми, то всичките народи не образуват ли целия свят? Не са ли именно те това страшно и чудовищно море, което ще ти покажа? Не са ли те днес в недоумение поради страшното бучение на духовете, от които са уловени и впримчени? И каква цена ще плати светът за Глобализацията, за да е писано, че Антихрист ще предложи “мир и безопасност” на всички, които приемат белега и числото на името му? Ако звярът предлага “мир и безопасност”, то не е ли, защото преди неговото явление е имало страшна война и твърде голяма опасност?”
“Точно така е, Спасителю!”
“Ела тогава след Мен, за да видиш света такъв, какъвто го виждат Светиите от Небесния Ерусалим! Защото той за последен път надига вълните на богоборството и богохулството си, преди да бъде запокитен в дълбините на огнения пъкъл!”
След последните Си думи Исус протегна ръка и докосна главата ми. А тогава пред сърцето ми се разкри покъртително страшна картина с едно огромно развълнувано море с води, подобни на кръв. От западната му част се бяха надигнали високи вълни с разпенени върхове, над които армия от демони размахваше крилата си, създавайки ураганен вятър. С този вятър демоните насочваха високите вълни в източна посока. А от източната част на морето друга армия от демони създаваха срещуположен ураганен вятър, вдигайки също толкова високи и страшни вълни, устремени в западна посока. Сблъсъкът между вълните беше неизбежен и не вещаеше нищо добро на света, но по-скоро жесток духовен катаклизъм. А това ме накара да попитам Спасителя:
“Господи мой! Какво ще се случи, когато вълните от Запада се сблъскат с вълните от Изтока? Защото аз виждам, че причината за вълните са ветровете, създавани от армиите от демони над самото море!”
А Исус отговори на въпроса ми, като каза:
“Народ се повдига против народ, и царство против царство, слуго Мой! Сатана шест хиляди години е разделял народите и царствата, за да ги владее. А сега с тези армии от демони той иска да заличи следите, оставени от разделението. Защото Глобализмът е точното противодействие на сепаратизма. И световните религии, идеологии и политики, очертали границите на своите влияния, трябва да се сблъскат и смесят, както вълните в това развълнувано море. А в този сблъсък мнозина човеци ще изгубят животите си и ще помрачат душите и сърцата си, защото не са разбрали, че са част от море, чието вълнение се диктува от духовни сили, а не от човешки усилия. Но Аз ти давам това видение, за да видиш в него самите началници на демоничните армии, които лично обслужват Глобализатора. Затова нека те приближа до тях…”
Така Господ първо ме приближи до високите вълни и армията от демони, които създаваха страшния ураган от западната част на морето. И ето, че аз видях над демоничната армия страховит демоничен началник с изключително грозно и отблъскващо лице. Той отваряше челюстта си, пълна с изострени железни зъби, като крещеше на демоните си:
“Страх, страх, страх! Вселявайте страх от Изтока! Ураганен страх нека се отприщи от крилата ви и да разтърсва сърцата и душите на човеците!”
Така демоните усилваха и забързваха размаха на крилата си и страхът още повече надигаше вълните, като ги караше да бучат и треперят по върховете си. А Господ, гледайки с невъзмутимост и съвършено презрение, посочи към началника на демоните, като ми казваше:
“Това е Фобос! Един от най-успешните демонични началници в цялата история на света, който в древна Гърция беше със статут на бог. Като пряк подчинен на духа на Корей, той винаги действа преди него, за да подготвя света за войните на дявола!
А сега ела с Мен при източната страна на морето и виж вторият дух, който е на пряко подчинение на сатанинския вълк!”
Ето, че Исус ме заведе и при другата армия в източната част на морето, където аз видях демоничен началник, който беше същинско въплъщение на ужаса. Очите му бяха оловни, а ноктите на ръцете му железни и остри, като тънки ками. Той също крещеше на демоните си, като им казваше:
“Ужас, ужас, ужас! Вселявайте ужас от Запада! Ураганен ужас нека се отприщи от крилата ви и да донесе чудовищен смут в сърцата и душите на човеците!”
А демоните, дочули крясъка на началника си, увеличаваха ураганния вятър до бясна вихрушка, която разрязваше вълните като бръснач и ги изхвърляше като фонтани към смраченото от облаци небе. А Господ със същата невъзмутимост и съвършено презрение, посочи към демоничния изрод, като ми казваше:
“Това е Деймос! Вторият от успешните демонични началници, който също имаше статут на бог при древните гърци. Но ти сега проумей, че дори в езическата мъдрост на Гърция пак Истината е оставила следи от лъчите си. Защото в древния гръцки мит Фобос и Деймос са синове на Марс, който е богът на войната. А същите ще ги намериш като имена и в Слънчевата система. Защото спътници на планетата Марс също са Фобос и Деймос.
А ти, Стефане, внимателно помисли и Ми кажи как откриваш влиянието на Фобос и Деймос в света, в който живееш? Има ли следи от тези ураганни ветрове и страшни вълни в самото битие на човеците?”
Замислих се над въпроса на Спасителя, защото той беше дълбок, като отново гледах към вече сблъскващите се вълни на Изтока и Запада. Сблъскваха се Страхът на Фобос и Ужасът на Деймос, за да оставят следите си в душите и сърцата на човеците. И някъде дълбоко в сърцето ми Божията Истина просветна с лъчите си, тъй щото отговорих на Исус, като Му казвах:
“Господи мой! Когато Фобос действа с демоните си в битието на човеците, той ги връзва с фобии. А фобията е именно страхът. Затова днес има всякакви фобии, осакатили психичното здраве на много човеци. Едни от фобиите са личностни и касаят отделния човек, но други от фобиите са обществени и показват демонично засеняване над цели общества и народи. Мисля, че влиянието на Фобос е именно в големите фобии. Така в последните месеци най-страшна в Европа стана вълната на русофобията, която измести дори ислямофобията. И това е поради вселявания от демоните на Фобос страх от Изтока…”
“Правилно Ми отговори!” – каза Исус и продължи:
“А когато една фобия напълно завладее и покори сърцата на човеците, то тя в какво се превръща?”
“О, Господи мой! Тя неизбежно се превръща в омраза!”
“Сега разбираш ли още по-добре думите Ми, с които ви предупредих, като казах, че мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят? Кой ги е съблазнил, ако не Фобос? Кой ги е накарал да се предадат и намразят, ако не този, който ги е завладял с ветровете и вълните си? Разбираш ли вече защо е цялостната яростна кампания на Запада, водеща до омраза към Русия?”
“Да, Исусе! Разбирам, че Фобос върши волята на Глобализатора, за да съкруши и премахне всяко препятствие пред Новия световен ред!”
“Виж тогава и Деймос с неговия ужас! Какво би било неговото влияние върху душите и сърцата на човеците?”
“О, Спасителю! При ужас сърцата съвсем биха се съкрушили и отпаднали. Той би довел до безусловно преклонение и капитулация онези, които бъдат заплашени и сполетяни от него!”
“А не е ли днес по-голямата част на света в безусловно преклонение и капитулация пред Запада? Не коленичат ли народи и правителства пред империализма, за да избегнат ужаса, който би се стоварил върху тях? Не разположи ли американският Пентагон осемстотин военни бази по целия свят? Не взриви ли един куп атомни бомби по земното кълбо? И в крайна сметка – не владее ли Деймос като дух на войната и насилието една чувствително голяма част от света?”
“Така е, Господи!”
“А къде трябва да бъдат Моите при този най-страшен сблъсък между Фобос и Деймос? Къде трябва да се намирате вие, когато вълните на Страха се сблъскат с вълните на Ужаса, за да ускорят Глобализма? Не виждаш ли, че в това видение Аз те поставих на територията на Глобализатора, която му е предадена, за да доведе света до мерзостта, която докарва запустение?
На Изток ли ви иска вашият Господ, или на Запад? Русофоби ли иска да бъдете или американофоби? Православни от Изтока ли ви иска или католици и протестанти от Запада?”
“Не, Исусе! Ти не ни искаш нито на Изток, нито на Запад! Ти ни искаш в Юга на Смирението, защото Си духовното Слънце на света, Което скоро ще залезе, за да отиде в Своя Юг! А това да се намерим в Юга, значи да не бъдем блъскани и завличани от вълните на това нечестиво море, но да потънем на дъното, защото там е тихо…”
“Ето, че Ми отговори така, както исках да Ми отговориш! Защото с думите на последния си отговор ти напусна територията на Изтока и Запада, за да попаднеш духом в светлия лъч между Севера и Юга. Защото Аз, Който обитавам в неизразимо високия Север на Небето, ще грабна скоро при Себе Си онези, които се намерят на дъното на морето, сиреч, в Юга на Смирението…”
Докато Исус ми говореше, от Небето блесна светъл лъч, подобен на пътека, който създаде пролом всред самото развълнувано море, стигайки до дъното. И Господ, като хвана ръката ми, ме придърпа в лъча, като ми казваше:
“Върни се отново на дъното, Стефане! Остани долу, в благодатния Юг на Моя Отец, за да пребъдваш в Ръката Му и да бъдеш възвисен на Божието Време! И нека с теб да потънат в Смирение всички, които вярват и още помнят, че този свят не е техният дом, но в него са дошли като странни и пришълци. Защото всичко, от което имате нужда в това смутно и жестоко време на света, е Мирът на Святия Дух. Този Мир, който всякога ще пази мислите ви скрити в Бога, а не открити за Фобос и Деймос! Този Мир, който никога няма да е възможен за нечестивите, защото те са като развълнувано море, чиито води изхвърлят тиня и кал! Този Мир, в който Моят Бог и Отец ще ви изпълва със Своята Любов, а Страхът и Ужасът няма да имат власт над сърцата ви!
“Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!” (Римляни 8:15)
Ето, Аз ида скоро! Блажени смирените, защото ще преживеят Славата Ми! Блажени кротките, защото ще устоят с Търпението и Вярата на Светиите! Пребъдвайте в Моя Юг, за да уловите Мига! Бъдете на дъното и мислете за Върха!”

9 мнения за “БЪДЕТЕ НА ДЪНОТО И МИСЛЕТЕ ЗА ВЪРХА!

 1. Галина Бъчварова

  Благодаря Ти, Святи Господи, от цялото си сърце за това Мощно Послание! Имахме голяма нужда от просветен Поглед за това зло, което става в света…. Благодарим ти, слуго Господен, че си Верен и Истинен да ни говориш от сърцето на Бога! Благословена да Бъде Волята на Всевишния Бог от века и довека! И Той да ни опази Съвършено в Себе Си! Амин и Амин!!!💗💗💗

  1. iankaiovcheva

   Амин и Амин! Благодаря Ти,Славен наш Спасители и вечна Слава да бъде на Името Ти!💖💖💖

 2. Bogomil Dimchev

  Алелуя Слава на Бога за думите му и словото. Сила за духът ми е и това слово. Бъди благословен брат Стефане обичам те ❤️

 3. Анче Томанова

  Амин Амин Боже наш Господи…това иска и жадува душата ми…..благодаря Ти Надеждо свята за Милостта…..благодаря за слугата ти за верността му и прощението с което ме дари и прие отново в Духа Си……тази Милост Боже мой чакам за дома и за моите сестри и братя които още са в плен……възрадвай душата ми и ги избави нека Милостта Ти възтържествува пред Гнева Ти….защото само по Милост само по Милост и само по Милоста е спасението ни….от Тебе…….и стори ни тази Милост и като ни простиш на всички многото грехове и падане дай възвърни ни с най Святата Любов към сърцето Ти в Духа Ти при водите Хляба и Маслото Ти и най чистото избрано Вино на Завета Ти…..при пророка Ти…събери съедини благослови……

 4. Стефка Караиванова

  Благодаря ти Господи за пророческото ти слово Благодаря ти че никога не си млъквал Боже и винаги си ни показвал истината чрез благодатния си пророк!!! Благословено делото свято Господи и пророка ти! ❤️❤️❤️Винаги ни дръж Господи в юга си докато ни грабнеш при себе си в севера ти ❤️ Благословен да си Господи святи!

 5. Камелия Пейчева

  Благодаря Ти Господи, че ни показваш вярната посока в тези трудни и страшни времена. Благодаря Ти, че бдиш над Твоето малко стадо и ни даваш Твоята Сила и Твоят Мир! Съхрани ни в Святия Си Дух и ни упази в дух, душа и тяло! Бог да те благослови, братко Стефане, че споделяш всяко едно видение с нас! Бог да благослови всички! Амин!

Leave a Reply