ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 47 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с Портите на Правдата! С виденията в това послание Спасителят ще ти даде изобилен достъп в Небесния Ерусалим, а Святият Дух ще озари сърцето ти с бисерния блясък на всяка от Портите на Божия Град. За да бъдеш готов и утвърден за Мига на Грабването!

2 мнения за “ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 47 ЧАСТ

  1. iankaiovcheva

    Благодаря Ти,Скъпоценен наш Господи,че никак не Си ни оставил и никак не Си ни забравил! За Твоя безпогрешен Избор благодаря! За Твоята Съвършена грижа за малкото Ти стадо,за Твоя Жертвен Юнец,пророка Ти,който Ти се покори до смърт,за да опази повереното му и да износи чедата Ти,които Си му поверил! Ти опази всяко едно Твое агънце,заради Името Си,Светли Татко, защото живота ни Ти принадлежи! Амин и Амин!💖💖💖

Leave a Reply