ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 46 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с Венеца на Славата! С виденията в това послание Спасителят ще ти даде да проумееш как се сплита, носи и отстоява този Венец в живота на Вяра! А Святият Дух ще те зареди със Силата и Твърдостта на Божия Син, за да претърпиш яростта и гонението, които съпътстват всички боголюбци, които Бог прославя на Небето!

Едно мнение за “ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 46 ЧАСТ

  1. iankaiovcheva

    Амин и Амин на всяка дума от Скъпоценното Слово на Божия Пророчески Дух! Благодаря Ти,Господи и Ти отдавам всичката Слава,Чест,Почит и Достойнство!💗💗💗🌷🌷🌷

Leave a Reply